Helder op school

Schaersvoorde gaat gebruik maken van Helder op school. Helder op School biedt een integrale aanpak om onze leerlingen bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen.


Het puberbrein is in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Het gebruik van alcohol en drugs verstoort die ontwikkeling en kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs tot schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker blijven gebruiken en meer kans lopen om verslaafd te raken.


Om u als ouder te betrekken bij bovenstaande onderwerpen zijn er meerdere ouderbijeenkomsten gepland. #Leerlingalert heeft de desbetreffende ouders al voorgelicht over het programma tijdens de online voorlichting op 8 december jongstleden. We waren blij deze avond veel ouders te kunnen begroeten. Verder vind u in de bijlage een uitnodiging voor een online ouderavond over alcohol, roken en blowen.

Wanneer?
Er zijn twee verschillende ouderavonden:
Voor ouders van onderbouwleerlingen
Maandag 18 januari 2021

Voor ouders van bovenbouwleerlingen
Maandag 25 januari 2021

Tijd: 19:30-20:45 uur.