Corona maatregelen op VO-scholen

Readspeaker

Coronamaatregelen op VO-scholen
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen gelden er geen specifieke maatregelen meer
voor het onderwijs.

De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen,
medewerkers en leerlingen van kracht:

  • Was je handen regelmatig, schud geen handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD).
  • Zorg voor goede en regelmatige ventilatie.

Positief geteste leerlingen
Leerlingen die positief getest zijn gaan wel in quarantaine en volgen de richtlijnen van de GGD. Het melden van een positieve (zelf)test uitslag gaat via de reguliere absentiemelding. Wij vragen ouders/leerlingen om zelf de nauwe contacten op de hoogte te stellen.

Quarantaine
Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft (nauw contact of huisgenoot), hoeven niet meer in quarantaine. Zij kunnen naar school. Dit geldt ook voor leerlingen in het voorgezet onderwijs die 18 jaar of ouder zijn.
– Als de leerling zelf wel klachten heeft, dan is het noodzakelijk om eerst een (zelf)test te doen. Alleen bij een negatieve (zelf)test mag een leerling naar school.
– Als een leerling zelf geen klachten heeft vragen we leerlingen om 5 dagen achter elkaar preventief een zelftest te doen. Bij een positieve zelftest blijft een leerling thuis en laat hij zich testen bij de GGD.

Lessen via Teams
Alle leerlingen gaan weer fysiek naar school tenzij ze positief getest zijn. Positief geteste leerlingen blijven momenteel nog de mogelijkheid houden om de lessen te volgen via Teams. Als er sprake is van een andersoortige absentie dan kan deelname via Teams eventueel ook, maar dan is er sprake van maatwerk via de teamleider. Er moet dan dus vooraf akkoord zijn gegeven voordat het volgen van een les via Teams geldt als aanwezigheid bij een les.

Zelftesten
Het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijspersoneel komt te vervallen.