Corona maatregelen op VO-scholen

Readspeaker

Coronamaatregelen op VO-scholen

 • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand houden, maar wel zoveel mogelijk ten opzichte van medewerkers van de school.
 • Iedereen binnen de school een mondkapje moet dragen als hij/zij zich door de school verplaatst.
 • Leerlingen en medewerkers met klachten komen niet op school en laten zich testen.
 • Iedereen wast en ontsmet regelmatig zijn/haar handen.
 • Leerlingen en medewerkers wordt geadviseerd om 1 of 2 keer per week een zelftest te doen, ook als zij immuun zijn¹. Deze testen zijn op school verkrijgbaar (bij de leerlingenbalie of bij de conciërge en in de klaslokalen).
 • Bij een besmetting van een leerling of een collega worden de adviezen van de GGD gevolgd.
 • De gesprekken met ouders of verzorgers zijn online, tenzij dit echt niet anders kan.
 • We zorgen voor voldoende ventilatie binnen school. Er staan daarom regelmatig ramen open om te ventileren. Met de herfst en de winter is het belangrijk om daar rekening mee te houden zodat leerlingen warm genoeg gekleed zijn. Om ons te helpen tijdig te ventileren, zijn er op verschillende plaatsen CO2-meters aangebracht.
 • Wij hebben op onze grote locaties al gespreide pauzes, deze blijven van kracht.
 • Wij zijn terughoudend in het organiseren van schoolactiviteiten waar leerlingen vanuit verschillende klassen/verschillende clusters aan deelnemen.

  ¹ Een leerling is immuun als de leerling: 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Quarantaine
De quarantaine verplichting is aangescherpt. Is er een huisgenoot positief getest op corona dan blijft het gehele huishouden in quarantaine en volgen de richtlijnen van de GGD.

Communicatie
Bij een besmetting in een klas of van een docent worden enkel nog nauwe contacten zo snel mogelijk geïnformeerd. Op het moment dat er een klas naar huis gaat worden alle ouders van de betreffende klas geïnformeerd.

Klas naar huis
Op het moment dat er 3 leerlingen in 1 klas positief testen kiezen wij ervoor om de gehele klas naar huis te sturen om gedurende 5 dagen thuis onderwijs te volgen. Leerlingen zijn dus niet vrij van school. De lessen vinden plaats via Teams. Ouders worden z.s.m. door de teamleider geïnformeerd.

Lessen via Teams
Leerlingen die i.v.m. een mogelijke coronabesmetting thuis blijven, volgen de les via Teams. De focus van de docent ligt echter op de klas, er is dus geen sprake van volwaardig online-onderwijs maar leerlingen kijken mee met de fysieke les. Als zij vragen hebben, stellen ze deze na de les. Wij verwachten dat de leerling klaar zit in Teams. De docent nodigt de leerling uit om deel te nemen aan de les of de leerling sluit aan bij een geplande les in de agenda. Voorwaarde voor het volgen van de les is dat de camera van de leerling aan staat. Wanneer er een volledige klas thuisonderwijs krijgt ligt de focus van de docent wel op volwaardig online-onderwijs. Leerlingen moeten tijdens de lessen hun camera’s aan hebben staan en van hen wordt actieve deelname in de les verwacht. Indien leerlingen niet in staat zijn om de les te volgen dan moeten deze leerlingen afgemeld worden voor de les conform de normale procedure.
Op het moment dat er te veel collega’s thuis in quarantaine zitten kan er gekozen worden voor online dagdelen. Hiervan worden ouders op de hoogte gebracht.

Lesuitval
Door het toenemende aantal besmettingen, ook onder collega’s, is het onoverkomelijk dat er de komende periode lessen zullen uitvallen. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken en lessen zoveel mogelijk op te vangen.

Zelftesten
We vragen leerlingen om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Dit draagt bij aan onze wens om het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Op deze manier is al een aantal leerlingen erachter gekomen dat zij corona hebben en hebben zij op tijd maatregelen kunnen treffen.

Hieronder ziet u de beslisboom waarin stap voor stap is aangegeven hoe te handelen met betrekking tot coronaklachten of nauwe contacten.