Expositie stil staan 75 jaar vrijheid

Readspeaker

Stil staan

De titel van de expositie heeft een dubbele betekenis. Stil staan bij het verleden, terugdenken aan 75 jaar geleden, toen Nederland nog in oorlog was. Aan de tijd van onderdrukking, angst, hoop, woede, verdriet. Maar ook de tijd van de bevrijding.
Opluchting, blijheid, geluk en hoop op een betere toekomst.
Maar ook stil staan bij kunstwerken gemaakt door leerlingen van Schaersvoorde. Iedere leerling heeft nagedacht over het thema 75 jaar vrijheid. Wat betekent dit voor hen en kunnen zij zich nog inleven in de tijd van de oorlog? En hoe kun je deze gevoelens verbeelden? In deze expositie laten de leerlingen van 4 en 5 HAVO hun gedachtegang over deze periode en werk zien.

Openingstijden Aaltense synagoge, Stationsstraat 7 – Aalten
Van 17 juni t/m 12 september gelden de volgende openingstijden:
Woensdag 13.30 – 16.30 uur
Donderdag 10.00 – 16.00 uur
Zaterdag 12 sept (Open Monumentendag) 10.00 – 17.00 uur
U bent hartelijk welkom, maar vanwege beperkte ruimte kunnen wij niet meer dan acht personen tegelijk toelaten. We vragen van bezoekers dat zij de aanwijzingen van de toezichthouders en de gemarkeerde looproute in acht nemen.