Het onderwijs na de zomervakantie

Readspeaker

Vanaf 1 juli 2020 zijn leerlingen niet meer verplicht om binnen de school 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er zijn echter nog wel een aantal zaken waar we rekening mee te houden hebben. Medewerkers van onze school moeten wel rekening houden met de 1,5 meter-maatregel; zowel tot elkaar als tot de leerlingen.

Dit betekent dat we de klaslokalen wat anders moeten inrichten en dat we maatregelen moeten treffen om de veiligheid van onze collega’s te waarborgen. Op de kleinere locaties is dat niet zo moeilijk. Op de grotere locaties wel. We hebben een wisseltijd tussen de lessen ingebouwd en we hebben daarom besloten om de pauzes te laten verspringen. Dat heeft invloed op de schooltijden. De lestijden zoals we die voor de ‘coronatijd’ gewend waren, worden met 5 minuten verkort (voor de meeste locaties betekent dit lessen van 45 minuten). Daarnaast betekent het, dat we op de meeste locaties met gespreide middagpauzes van 30 minuten gaan werken. Hierdoor wijzigen de lestijden. Op de meeste locaties start de eerste les 5 minuten eerder en loopt de laatste les maximaal 30 minuten langer door.

Locatie Start 1e lesuur Einde laatste lesuur
Dinxperlo 8.00 uur 16.00 uur
Stationsplein 8.05 uur 16.20 uur
Slingelaan 8.15 uur 16.30 uur
Winterswijk 8.15 uur 16.30 uur

Schaersvoorde houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en volgt het protocol van de VO-Raad. Onze school heeft vier locaties die in grootte verschillen. Elk gebouw is anders. Dit betekent ook dat de maatregelen per locatie net iets anders kunnen zijn. Het protocol van de VO-Raad:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/laatste-nieuws-rondom-coronavirus-en-onderwijs

Mocht de huidige situatie veranderen of is er aanleiding om maatregelen en/of afspraken aan te passen, dan maken we dit kenbaar per mail. Algemene informatie is op onze website te vinden. Voor vragen over onze aanpak kunt u terecht bij de teamleider.

In de bijlage geven we een opsomming van de hygiëne – en veiligheidsmaatregelen én overige aandachtspunten voor een gezonde leeromgeving.