Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

De voortgang voor het leerproces

Vanaf 1 juli 2020 zijn leerlingen niet meer verplicht om binnen de school 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Medewerkers van onze school moeten wel rekeninghouden met de 1,5 maatregel; zowel tot elkaar als tot de leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we de klaslokalen, daar waar nodig, ander ingericht. In het nieuwsblok : ‘het onderwijs na de zomervakantie’ kunt u meer lezen over de voortgang van het leerproces en over de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen én overige aandachtspunten voor een gezonde leeromgeving.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de kerstvakantie hebben we gecanceld.

Ziekmelding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij de lessen aanwezig zijn (volgens rooster) of deze online volgen volgens afspraak. Is uw kind ziek of verhinderd om aan de les deel te nemen verzoeken wij u uw kind ziek te melden telefonisch contact met ons op te nemen 0543 491100 (absentielijn) of per e-mail absentie@schaersvoorde.nl. Graag in de e-mail zowel de naam van uw kind als de klas vermelden.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl.