Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

Gebruik mondkapjes

Met ingang van maandag 26 oktober is het dragen van een mondkapje op school verplicht. Er is dus geen sprake meer van een ‘dringend advies’. Meer info in deze brief.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de kerstvakantie hebben we gecanceld. Helaas zijn we nu ook tot de conclusie gekomen dat we alle meerdaagse reizen tot het eind van het schooljaar niet door kunnen laten gaan.

Ziekmelding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij de lessen aanwezig zijn (volgens rooster) of deze online volgen volgens afspraak. Is uw kind ziek of verhinderd om aan de les deel te nemen verzoeken wij u uw kind ziek te melden telefonisch contact met ons op te nemen 0543 491100 (absentielijn) of per e-mail absentie@schaersvoorde.nl. Graag in de e-mail zowel de naam van uw kind als de klas vermelden.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl.