Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

De voortgang voor het leerproces

Van leerlingen zal worden verwacht dat ze aan de hand van studiewijzers en aanwijzingen van docenten aan de slag gaan. Iedere leerling is benaderd door zijn of haar mentor/coach over het onderwijsproces de komende weken.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 juni heeft ook voor onze school consequenties. Alle bijzondere activiteiten tot eind mei hebben we gecanceld. Het gaat dan om excursies, cultuurdagen en reizen.

Examens

Op 24 maart jl. heeft de minister besloten dat alle centrale examens niet zullen worden afgenomen. Dit geldt zowel voor de schriftelijke eindexamens als de praktijkexamens. Door deze beslissing is het goed afronden van de schoolexamens nog belangrijker geworden. We gaan een nieuwe planning maken voor de schoolexamens voor de periode tot eind mei. We zullen in ieder geval niet voor 6 april a.s. beginnen met de (inhaal)toetsen. Er geldt één uitzondering; dat betreft de examens die op afstand worden afgenomen.

Ziekmelding

Ook al  zijn leerlingen niet op school, vinden we het toch belangrijk om te weten hoe het met hen gaat. We verzoeken u daarom uw kind ziek te melden via absentie@schaersvoorde.nl. Graag zowel naam als klas vermelden.

Inleveren boeken mediatheek

De uitleentermijn van de boeken uit de mediatheek is verlengd. De boeken kunnen worden ingeleverd bij de eerste mogelijkheid zodra het gebouw weer geopend is.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl. Op ons centrale nummer zijn wij niet meer bereikbaar.

Gezondheids- en logopedische onderzoeken GGD

Het besluit scholen te sluiten heeft ook invloed op het werk van de GGD. Zolang de scholen dicht zijn, gaan daarom ook de gezondheids- en logopedische onderzoeken voor kinderen en jongeren niet door. Meer informatie kunt u vinden op: www.ggdnog.nl