Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

De voortgang voor het leerproces

Vanaf 2 juni gaat het onderwijs veranderen. We krijgen dan meer ruimte om de leerlingen naar school te laten komen. Er is gekozen voor een stapsgewijze aanpak omdat we ervan uit gaan dat we ook na de zomer nog te maken zullen hebben met de bepalingen die samenhangen met de anderhalvemetersamenleving. De essentie van onze aanpak is dat we gaan werken met kortere lessen (30 minuten). Een deel van de leerlingen zal deze lessen op school volgen. De meeste lessen worden echter op de huidige wijze voortgezet. In de middag is er ruimte voor andere activiteiten waarvoor leerlingen op school worden verwacht. De praktijklessen van de vmbo leerlingen op het Stationsplein worden zoveel mogelijk hervat. Natuurlijk met een aangepaste groepsgrootte. Rond 8 juli worden de leerlingen en ouders geïnformeerd over het onderwijs na de zomervakantie.

Aangepaste lesroostertijden voor alle locatie vanaf 2 juni

lesuur 1 08:00 08:30
lesuur 2 08:35 09:05
lesuur 3 09:10 09:40
pauze 09:40 10:20
lesuur 4 10:20 10:50
lesuur 5 10:55 11:25
lesuur 6 11:30 12:00
pauze 12:00 12:40
lesuur 7 12:40 13:10
lesuur 8 13:15 13:45
lesuur 9 13:50 14:20
lesuur 10 14:40 15:10
lesuur 11 15:10 15:40
lesuur 12 15:40 16:10

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de herfstvakantie hebben we gecanceld. Voor onze examenleerlingen is er dit jaar helaas geen gala.

Ziekmelding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij de lessen aanwezig zijn (volgens rooster) of deze online volgen volgens afspraak. Is uw kind ziek of verhinderd om aan de les deel te nemen verzoeken wij u uw kind ziek te melden telefonisch contact met ons op te nemen 0543 491100 (absentielijn) of per e-mail absentie@schaersvoorde.nl. Graag in de e-mail zowel de naam van uw kind als de klas vermelden.

Inleveren boeken mediatheek

De uitleentermijn van de boeken uit de mediatheek is verlengd. De boeken kunnen worden ingeleverd bij de eerste mogelijkheid zodra het gebouw weer geopend is.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl.