Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

Gebruik mondkapjes

Met ingang van maandag 26 oktober is het dragen van een mondkapje op school verplicht. Er is dus geen sprake meer van een ‘dringend advies’. Meer info in deze brief.

Aangepast onderwijs naar aanleiding van de lockdown

Dinsdag 12 januari 2021 hebben we het bericht gekregen dat de lockdown met in ieder geval drie weken is verlengd. Dit houdt in dat de maatregelen, die we in onze brief aan de ouder/leerlingen van 18 december 2020 hebben beschreven, tot 8 februari a.s. blijven gelden.

Dat betekent dat de meeste leerlingen op afstand les krijgen. De lessen zullen volgens het rooster worden aangeboden en we blijven de afspraken hanteren zoals die in de handleiding afstandsonderwijs zijn geformuleerd.

De examenleerlingen blijven gewoon op school hun lessen volgen. Zij moeten wel onderling afstand houden. De lessen zullen daarom in grotere lokalen/ruimtes of soms in twee lokalen geroosterd worden. Dit vraagt enige aanpassing, maar uiterlijk vrijdag 15 jnauari is dat op al onze locaties geregeld. De examenleerlingen zijn hierover al geïnformeerd.

De praktijklessen gaan ongewijzigd door. De groepsgrootte binnen de praktijklessen was namelijk al aangepast. De leerlingen die nu – in overleg met de mentor of coach – de online lessen vanuit school volgen, blijven dat ook de komende weken op een zelfde manier doen. Deze leerlingen zullen ook binnen en om de school onderling afstand moeten bewaren. Natuurlijk spreken we de leerlingen daarop aan, maar we verwachten ook dat zij zelf daar op letten.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de meivakantie hebben we gecanceld. Helaas zijn we nu ook tot de conclusie gekomen dat we alle meerdaagse reizen tot het eind van het schooljaar niet door kunnen laten gaan.

Ziekmelding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij de lessen aanwezig zijn (volgens rooster) of deze online volgen volgens afspraak. Ook al zijn niet alle leerlingen fysiek op school, toch is het belangrijk dat ziekmeldingen op de gewone manier doorgegeven worden. Is uw kind ziek of verhinderd om aan de les deel te nemen verzoeken wij u uw kind ziek te melden telefonisch contact met ons op te nemen 0543 491100 (absentielijn) of per e-mail absentie@schaersvoorde.nl. Graag in de e-mail zowel de naam van uw kind als de klas vermelden.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl.