Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

Gebruik mondkapjes

Met ingang van maandag 26 oktober is het dragen van een mondkapje op school verplicht. Er is dus geen sprake meer van een ‘dringend advies’. Meer info in deze brief.

Aangepast onderwijs naar aanleiding van de lockdown

Afgelopen dinsdag 23 februari is er weer een persconferentie geweest. Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen weer minimaal één dag per week naar school mogen. Leerlingen en ouders worden in een brief geïnformeerd over de aanpassingen naar aanleiding van de maatregelen.

Eén dag naar school en online-les op de andere dagen
Alle leerlingen komen één dag in de week naar school. Omdat we anderhalve meter afstand moeten houden en de ruimte beperkt is, wordt een groot deel van de klassen verdeeld in twee groepen. Op de kleinere locaties is het mogelijk om een deel van de leerlingen 2 dagen naar school te laten komen. Als niet de hele klas tegelijkertijd op school kan zijn, zal de ene helft van de klas op school zijn en de andere helft van de klas de les via Teams volgen. Op de dagen dat je niet opschool bent, volg je online les. In het rooster kan een leerling zien wanneer hij of zij op school moet zijn. Op de locatie Dinxperlo en Winterswijk gaan de veranderingen in per 1 maart aanstaande. Op de twee locaties in Aalten (Slingelaan en Stationsplein) gaat de wijziging in op maandag 8 maart a.s.

Opvang leerlingen in kwetsbare situatie
Op dit moment volgt een deel van de leerlingen de online-lessen vanuit school. Deze opvang aan de Slingelaan blijft bestaan, maar zal vanaf 8 maart a.s. alleen in de ochtenduren open zijn. Ook in Winterswijk blijft de opvang open.

Toetsen thuis
Omdat de lockdown wat langer duurt dan verwacht en gehoopt, kan het afnemen van toetsen helpend zijn. De voorexamenklassen en examenklassen mogen voor de PTA-toetsen op school komen. Voor de andere klassen is dit niet toegestaan. Deze leerlingen krijgen soms vervangende opdrachten voor een cijfer.

Examenleerlingen
De examenleerlingen blijven gewoon op school hun lessen volgen. voor hen verandert er niet veel . Zij moeten wel onderling afstand houden en een mondkapje dragen tijdens het verplaatsen in het gebouw. Inmiddels is het bekend dat het centraal examen, met een aantal versoepelingen, door zal gaan. Hierover volgt in de eerste week van maart meer informatie.

Bovenbouw havo/vwo
Het nabespreken van de op school gemaakte PTA-toetsen gebeurt online tijdens de les. Leerlingen mogen ook een afspraak met hun docent maken om de toets online te bespreken. We stellen bovendien de herkansingsdatum uit naar 4 maart. Inschrijving vindt plaats op 1 maart a.s.

De praktijklessen gaan ongewijzigd door. De groepsgrootte binnen de praktijklessen was namelijk al aangepast. De leerlingen die nu – in overleg met de mentor of coach – de online lessen vanuit school volgen, blijven dat ook de komende weken op een zelfde manier doen. Deze leerlingen zullen ook binnen en om de school onderling afstand moeten bewaren. Natuurlijk spreken we de leerlingen daarop aan, maar we verwachten ook dat zij zelf daar op letten.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de meivakantie hebben we gecanceld. Helaas zijn we nu ook tot de conclusie gekomen dat we alle meerdaagse reizen tot het eind van het schooljaar niet door kunnen laten gaan.

Ziekmelding

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij bij de lessen aanwezig zijn (volgens rooster) of deze online volgen volgens afspraak. Ook al zijn niet alle leerlingen fysiek op school, toch is het belangrijk dat ziekmeldingen op de gewone manier doorgegeven worden. Is uw kind ziek of verhinderd om aan de les deel te nemen verzoeken wij u uw kind ziek te melden telefonisch contact met ons op te nemen 0543 491100 (absentielijn) of per e-mail absentie@schaersvoorde.nl. Graag in de e-mail zowel de naam van uw kind als de klas vermelden.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl.