Stand van zaken maatregelen rondom corona

Readspeaker

De voortgang voor het leerproces

Vanaf 2 juni gaat het onderwijs veranderen. We krijgen dan meer ruimte om de leerlingen naar school te laten komen. Er is gekozen voor een stapsgewijze aanpak omdat we ervan uit gaan dat we ook na de zomer nog te maken zullen hebben met de bepalingen die samenhangen met de anderhalvemetersamenleving. De essentie van onze aanpak is dat we gaan werken met kortre lessen (30 minuten). Een deel van de leerlingen zal deze lessen op school volgen. De meeste lessen worden echter op de huidige wijze voortgezet. In de middag is er ruimte voor andere activiteiten waarvoor leerlingen op school worden verwacht. De praktijklessen van de vmbo leerlingen op het Stationsplein worden zoveel mogelijk hervat. Natuurlijk met een aangepaste groepsgrootte. Uiterlijk 27 mei ontvangen leerlingen en ouders/verzorgers een brief met de concrete invulling voor de eerste weken en informatie over de bevorderingsrichtlijnen.

Activiteiten gecanceld

Het verbod op evenementen tot 1 september heeft ook voor onze school consequenties. Alle excursies en reizen tot de herfstvakantie hebben we gecanceld. Voor onze examenleerlingen is er dit jaar helaas geen gala.

Examens

Op 24 maart jl. heeft de minister besloten dat alle centrale examens niet zullen worden afgenomen. Dit geldt zowel voor de schriftelijke eindexamens als de praktijkexamens. Door deze beslissing is het goed afronden van de schoolexamens nog belangrijker geworden. De examenkandidaten hebben een planning van de schoolexamens en herkansingen ontvangen.

Ziekmelding

Ook al  zijn leerlingen niet op school, vinden we het toch belangrijk om te weten hoe het met hen gaat. We verzoeken u daarom uw kind ziek te melden via absentie@schaersvoorde.nl. Graag zowel naam als klas vermelden.

Inleveren boeken mediatheek

De uitleentermijn van de boeken uit de mediatheek is verlengd. De boeken kunnen worden ingeleverd bij de eerste mogelijkheid zodra het gebouw weer geopend is.

Communicatie

We blijven met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een mail sturen via info@schaersvoorde.nl. Op ons centrale nummer zijn wij niet meer bereikbaar.