Ambulant begeleiders

Ambulant begeleider cluster 3

Leerlingen die langdurig ziek zijn (bijvoorbeeld diabetes, DCD, SOLK) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 3. Deze begeleider zal ervoor zorgen dat er een plan gemaakt wordt om de leerling conform zijn/haar mogelijkheden onderwijs te laten volgen. De begeleider onderhoudt het contact met thuis en houdt hierbij de mentor op de hoogte. De begeleider komt veelal ook bij het gezin thuis om zo de juiste begeleiding te kunnen geven. 

Ambulant begeleider cluster 4

Leerlingen die extra begeleidings- of onderwijsbehoeften hebben (bijvoorbeeld leerlingen met ADD, AD(H)D) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 4. Deze begeleider ondersteund zowel leerling als mentor en docenten om het onderwijsproces van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. De begeleider heeft contact met thuis en informeert de mentor over het proces.