Begeleiding Advies Schaersvoorde (BAS)

Begeleiding Advies Schaersvoorde is een fysiek steunpunt in school waar een BAS-begeleider aanwezig is, zowel op de locatie Slingelaan als de locatie Stationsplein. Alle locaties kunnen gebruik maken van deze voorziening. BAS is een plek, waar leerlingen die bijvoorbeeld overprikkeld raken gedurende de dag een rustplek kunnen krijgen. Het is eveneens een plek voor onze langdurig zieke leerlingen die gefaseerd terugkomen naar school. Het kan ook een plek zijn voor leerlingen bij wie het tijdelijk niet meer in de klas lukt en die voor een langere periode meer begeleiding nodig hebben. Deze laatste voorziening geldt voor alle locaties van Schaersvoorde (rebound). In de BAS kan daarnaast individuele begeleiding op maat geboden worden. Tevens wordt in de BAS ‘leren leren’ aangeboden aan leerlingen die behoefte hebben aan extra hulp bij o.a. plannen en overzicht krijgen. Leerlingen kunnen ook in de BAS terecht voor reken- en leesbegeleiding.