Faalangstreductietraining

Op de locatie Slingelaan en locatie Stationsplein wordt er één of twee keer per jaar een faalangstreductietraining gegeven. Het doel van deze training is het verminderen van faalangstige gedachten. De leerlingen leren hun eigen gedachten in een positieve richting te sturen. Ze krijgen daarbij praktische handvatten aangereikt, wat hen helpt bij het leren omgaan met lastige situaties. De training is bedoeld voor leerlingen die bang zijn dat ze zullen falen en niet aan de gestelde verwachtingen zullen voldoen. De mentor zal, indien hij/zij vindt dat een leerling bij deze training gebaat is, deze na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aanmelden via het IAT. De training duurt gemiddeld 8 tot 10 lessen en zal gegeven worden aan leerlingen uit de klassen 1 en 2 op de Slingelaan en aan klas 2 en 3 op Stationsplein.