Leerlingbegeleider

Een leerlingbegeleider voert gesprekken met leerlingen die niet in de klas kunnen plaatsvinden of de expertise van de mentor overstijgt. Als een leerling stappen heeft gezet, wordt de leerling weer overgedragen aan de mentor. Mochten deze gesprekken niet voldoende zijn, dan kan de leerlingbegeleider de leerling bespreken in het IAT.

De mentor blijft altijd betrokken bij de leerling. Het contact met ouders verloopt via de mentor.