Meer dan basiszorg

Indien de vraag van leerling en of ouder(s)/verzorger(s) meer vraagt dan de basiszorg van de mentor/coach of indien er behoefte is aan afstemming, dan kan de mentor/coach terecht bij de teamleider.

De teamleider kan vervolgens de leerlingbegeleider inzetten en/of overleggen met de zorgcoördinator. Regelmatig komt het Intern Advies Team (IAT) samen (op de locatie, per afdeling).

Het IAT bestaat uit de teamleider of mentor/coach, (leerling)begeleider(s), orthopedagoog en zorgcoördinator. In dit overleg worden leerlingen besproken waar mogelijk extra zorg of ondersteuning voor ingezet moet worden. Bij voorkeur zo preventief mogelijk. Lijnen worden uitgezet en mentor/coach koppelt dit terug aan ouder(s)/verzorger(s) en, indien nodig of gewenst, lesgevende docenten. Daarnaast heeft het IAT een monitorende functie.