Schooljeugdmaatschappelijk werk

Vanuit het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel kan een jeugdmaatschappelijk werker ingezet worden. Deze zal de vertaalslag van thuis naar school en van school naar thuis maken. Een schoolmaatschappelijk werker wordt veelal ingezet na bespreking in het IAT. Er kan kortdurende begeleiding geboden worden. Indien intensievere of langdurige begeleiding nodig is kan worden doorverwezen naar externe hulpverlening.