Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

Op de locatie Slingelaan wordt er één of twee keer per jaar een sociale vaardigheidstraining aangeboden. Het doel van deze training is om onze jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten/anderen. Door het oefenen van concrete situaties zal hun probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijgen ze meer zicht op sociale situaties en hun eigen rol daarin. De mentor zal, indien hij/zij vindt dat een leerling bij deze training gebaat is, deze na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aanmelden via het IAT. De training duurt gemiddeld 8 tot 10 lessen en zal gegeven worden aan leerlingen uit de klassen 1 en 2.