Zorgcoördinator

De zorgcoördinator initieert en coördineert de ondersteuning aan leerlingen binnen de school. Daarnaast zoekt de zorgcoördinator de verbinding met externe partijen, zoals de GGD, jongerenwerk, preventieplatform, gemeente en wijkagent. Ook onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met de basisscholen in de omgeving om af te stemmen over aankomende leerlingen die mogelijk extra ondersteuning behoeven.