Vmbo – tl

Wanneer je voor vmbo-tl kiest, kies krijg je wat meer theoretische vakken en beroepsgerichte vakken. De eerste twee jaar zit je met leerlingen van vmbo-gl in de klas. Na de eerste twee jaar maak je definitief een keuze voor vmbo-tl of vmbo-gl.

Het verschil is:

Vmbo-tl

  • Geen beroepsgerichte vakken.
  • Deze opleiding kun je afronden in Dinxperlo of Winterswijk
  • Het examen bestaat uit zes algemene vakken.

Vmbo-gl

  • Je krijgt 6 uur beroepsgerichte vakken per week.
  • Deze opleiding kun je alleen afronden in Aalten.
  • Het examen doe je dan in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak.

In Aalten rond je vmbo-gl af. Wanneer je naar de locatie gaat in Dinxperlo of Winterswijk kun je de opleiding tot en met schooljaar 2022-2023 op die locatie afronden.

Schaersvoorde vmboDinxperloWinterswijkAalten – SlingelaanAalten – Stationplein
vmbo – tlLeerjaar 2 t/m 4Leerjaar 2 t/m 4

Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 geeft je mentor je meerdere uren per week les. In leerjaar 2 krijg je ook een aantal nieuwe vakken zoals Duits, economie en natuur/scheikunde. Verder maken de leerlingen aan het einde van de eerste klas een keuze tussen Frans en PPO-lessen, PPO staat voor Praktische Profiel OriĆ«ntatie. Voor de leerlingen die Frans gekozen hebben blijft de weg open naar 3 havo. Wanneer je kiest voor PPO-lessen, dan kies je voor het afronden van de vmbo-opleiding. 

PPO-lessen helpen je om een richting te kunnen kiezen voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Je mentor zal je ook begeleiden in dit keuzeproces. De te kiezen profielen staan vermeld op de vmbo-pagina.

Leerjaar 3 en 4

Vanaf leerjaar 3 volg je lessen passend bij het gekozen profiel. In leerjaar 3 rond je al enkele vakken af en haal je je eerste cijfers die meetellen voor het examen.

Examen

Het examen bestaat uit zes algemene vakken. Een deel van die vakken mag je zelf kiezen, een ander deel is verplicht. Het vmbo-tl is in die zin te vergelijken met wat vroeger de mavo was.

Mbo/havo

Je wordt in het vmbo voorbereid op doorstroming naar het mbo. De theoretische leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Met je diploma voor vmbo-tl kun je naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar).

De mbo-opleidingen die je kunt volgen na vmbo-tl leiden meestal niet op voor een heel specifieke beroepsgroep, maar geven je de mogelijkheid je kwaliteiten in de beroepspraktijk breed in te zetten.

Na je examen vmbo-tl is er nog een mogelijkheid om door te stromen naar havo, dan ga je verder aan de Slingelaan.