Dinxperlo

Op onze locatie in Dinxperlo kun je onderwijs volgen tot en met schooljaar 2022-2023, daarna stap je over naar een andere locatie. Dat betekent helaas ook dat je je niet meer kunt aanmelden voor leerjaar 1 op deze locatie.

In de onderbouw werk je aan je eigen leerdoelen in een breed samengestelde klas; samen leven is samen leren. Hierdoor kun je op een later moment kiezen wat voor jou de beste leerroute is. Natuurlijk wordt je daarbij geholpen door een coach. Ook werken we intensief samen met het basisonderwijs.

Op deze locatie hebben we gekozen voor minder lesuren die allemaal wat langer duren. Er is veel maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld tijdens de keuze-uren. Ook is het mogelijk om in de bovenbouw extra vakken te kiezen. 

Lees hier meer over ons onderwijs.

Lestijden locatie Dinxperlo

LesuurDinxperlo
1Keuze-uur08:00 – 08:50
2Dagstart08.50 – 09.10
3Les09:10 – 10:25
Pauze10:25 – 10:40
4Les10:40 – 11:55
5Pauze11:55 – 12:40
6Les12:40 – 13:55
7Les13:55 – 15:10
8Keuze uur15:15 – 16:00

D1 t/m D4 kiezen minimaal 5 keuze-uren.
Het is mogelijk dat keuze-uren eerder op de middag aangeboden worden (indien het rooster dit toelaat). Het is mogelijk dat er een les gepland wordt tijden een keuze-uur.