Samenwerkingspartners

Als school zijn er veel partijen waar wij mee samenwerken. Veel verschillende vormen van samenwerken en allemaal met het doel: leerlingen én medewerkers voorbereiden op de toekomst! Alles om ons heen is in ontwikkeling en verandert, daar haken wij als school actief op in en passen ons onderwijs aan daar waar nodig. We zoeken daarvoor de samenwerking met partijen om ons heen.

We lichten een aantal voorbeelden voor je uit:

Samenwerking po/vo: ontwikkeling van 0-16 jaar

Het bestuur van Accent Scholengroep en de directie van Schaersvoorde hebben een intentieovereenkomst getekend om samen te bouwen aan sterk, funderend onderwijs in Dinxperlo.

IKC de Bosmark en Schaersvoorde Dinxperlo gaan intensief samenwerken. Beide scholen willen in Dinxperlo een school realiseren waar leerlingen van 0 tot 16 jaar eigentijds en aantrekkelijk onderwijs kunnen volgen. Twee andere basisscholen in Dinxperlo (Sint Liborius en CBS De Wegwijzer) zijn betrokken, maar participeren (nog) niet in het proces.

Lees hier meer over

Technasium: opdracht uitwerken van een bedrijf

Voor het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O) werken leerlingen van havo en vwo aan een opdracht van een echt bedrijf. Ze gaan op werkbezoek en bij de eindpresentatie zijn vertegenwoordigers van het bedrijf aanwezig.

Lees er meer over bij havo of vwo

De Graafschap verbindt

Per schooljaar kunnen leerlingen zich opgeven om deel te nemen aan maatschappelijke projecten en activiteiten van De Graafschap verbindt.

Lees hier meer over.

Heeft u vanuit uw bedrijf ook een mooie opdracht voor onze leerlingen? Neem contact met ons op en we informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact