Zoeken

Samenwerkingspartners

Als school zijn er veel partijen waar wij mee samenwerken. Veel verschillende vormen van samenwerken en allemaal met het doel: leerlingen én medewerkers voorbereiden op de toekomst! Alles om ons…

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad overlegt maandelijks met de directie over zaken die het schoolbeleid betreffen. De medezeggenschapsraad heeft als taak om over…

Ouder(s)/verzorger(s)

Voor het optimaal functioneren van onze leerlingen is het van het grootste belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) betrokken bent bij allerlei zaken die op school plaatsvinden. We hopen u dan…

Achterhoek VO

Schaersvoorde behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.  De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt…

Onze locaties

Onze school heeft vier locaties en deze locaties zijn verdeeld over drie plaatsen: Aalten, Dinxperlo en Winterswijk. We zijn één school, daarmee is veel hetzelfde, maar iedere locatie heeft ook…

Onze teams

mw. Wilma (W.G.) van Velden, rector.mw. Dafne (D.W.B.) Freriks, onderwijsdirecteur. Team vwo:  mw. Vitalina (V.V.) Stroes.Team havo: dhr. Wim (W.A.) Schmidt.Team onderbouw vmbo:  dhr. Stephan (S.J.M) Poppe.Team vmbo-bl/kl 3,4: mw. Petra (P.J.) Holthausen.Team vmbo-gl/tl 2, 3,…

Maatschappelijke stage

Bij een maatschappelijke stage doe je buiten school tijd vrijwilligerswerk bij een organisatie en leer je hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Dit is voor jou én…

Leerlingenraad

Op elke locatie is een leerlingraad actief. De leerlingen van de leerlingenraad organiseren activiteiten voor hun medeleerlingen (zoals Zip your lip, examengala’s, etc). Daarnaast praten ze met de teamleider(s) over…

LOB/vervolgonderwijs

Je gaat je op verschillende manieren oriënteren op het vervolgonderwijs. Je krijgt hier ook begeleiding bij. We vertellen je hier binnenkort meer over. Klik hier voor de profielkeuze PowerPoint presentatie voorlichting…

Ondersteuningsaanbod

De Basis - Elke leerling heeft een mentor/coach die met de leerling praat over de ontwikkeling, de prestaties en het welbevinden van de leerlingen. De mentor/coach is voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s)…