Zoeken

Publicatie van foto’s en social media

Op deze website en via onze sociale media kanalen publiceren we informatie over de school en hier worden ook allerlei activiteiten en prestaties van leerlingen vermeld, vaak geïllustreerd met foto’s.…

Klachtenregeling

Schaersvoorde wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op…

Integriteitscode

De integriteitscode van Achterhoek VO kun je hier downloaden: Integriteitscode

Lessentabellen

Bekijk hier de lessentabellen voor het schooljaar 2021-2022.

Begeleidingsplan

Het begeleidingsplan kun hier downloaden: Begeleidingsplan.

Examenreglement

Download hier het examenreglement 2020-2021 voor vmbo, havo en vwo: Examenreglement 2021-2022 Commissie van beroep eindexamens De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de Commissie van Beroep…

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan kun je hier downloaden: Strategisch beleidsplan 2016-2020Strategisch beleidsplan 2020-2024

Privacy statement

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers).…

Onderwijsvisie

Onze visie op het onderwijs kun je lezen in het document: Onderwijsvisie

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut vind je hier: Leerlingenstatuut