Zoeken

Wat is Technasium (O&O)?

Schaersvoorde is een Technasiumschool. In het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In leerjaar 1 t/m 3 krijgen alle leerlingen van havo, vwo en vwo+ dit vak.…

Hoe ziet een lesdag eruit?

Zeer afwisselend, diverse vakken wisselen elkaar af. Soms ga je naar een andere locatie voor de gymlessen. Er zijn pauzes om even uit te rusten en nieuwe vrienden te maken…

Is er een gt/h klas?

In principe niet, tenzij het nodig blijkt te zijn.

Kun je Latijn e/o Grieks volgen?

Helaas niet, wel zijn er volop alternatieven.

Wat als ik dyslexie heb?

Dan kom je op school in aanmerking voor extra begeleiding. Zo krijgen alle dyslecten in leerjaar 1 een training aangeboden om goed om te leren gaan met de dyslexie op…

Wat als ik denk dat ik dyslexie heb?

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen bij het vak Nederlands een taalonderzoek. Dit onderzoek bestaat o.a. uit een dictee en een stilleestoets. Mocht dit lastig voor je zijn, dan kunnen…

Bij wie kan ik terecht als het niet goed met me gaat?

Je eerste aanspreekpunt is de mentor/coach. Bij hem/haar kun je met je verhaal terecht. De coach/mentor denkt met jou en je ouders mee over wat er nodig is. Binnen school…

Wat als ik rekenen echt heel moeilijk vind?

Op Schaersvoorde is er rekenbegeleiding voor leerlingen die rekenen moeilijk vinden. Aanmelding verloopt altijd via de mentor/coach.

Wat als ik faalangst heb?

Op school worden verschillende vaardigheidstrainingen aangeboden, zo ook een faalangsttraining. Hierbij leer je meer grip te krijgen op je angst en beter omgaan met jezelf. Hiervoor kunnen je ouders je…

Wat merk ik van TOF?

De TOF lessen vinden plaats tijdens het mentoruur. Vijftien lessen per jaar worden er gegeven. De lessen staan vermeld op je rooster. Tijdens de lessen leer je jezelf en je…