FAQ Group: Locatie Slingelaan havo-vwo

Hoe ziet het nieuwe havo/vwo onderwijs eruit?

Persoonlijk onderwijs. Je werkt aan je eigen (leer-)doelen en we helpen je je talenten te ontwikkelen. We maken je nieuwsgierig en dagen je uit om op onderzoek uit te gaan, samen te werken, kritisch te zijn en je talenten te gebruiken. We helpen jou hierin je weg te vinden.

Lees meer

Begeleiding door je coach

Elke week spreek je je persoonlijke coach. Je coach begeleidt jou, bijvoorbeeld bij het plannen van jewerk. Je maakt ook afspraken over hoe je je leerdoelen gaat behalen.

Lees meer

Onderwijs op maat

Elke leerling leert anders. Wij bieden onderwijs op maat en spelen in op verschillen tussen leerlingen op niveau, leerstijl en tempo. Misschien kun je sneller of op een hoger niveau een vak volgen. Of heb je wat extra begeleiding nodig. Veel lesmateriaal is digitaal, dus je werkt vaak op je laptop. Maar je leert ook […]

Lees meer

Wat is VWO+?

Als je meer uitdaging zoekt, nieuwsgierig bent en extra werk aankunt, dan is vwo+ iets voor jou. Je krijgt in vwo+ extra lesstof en projecten. Een voorbeeld van een verrijkingsmodule is bijvoorbeeld de module psycho-educatie. Hier leer je op een andere manier naar jezelf kijken. Heel interessant!

Lees meer

Wat is Technasium (O&O)?

Schaersvoorde is een Technasiumschool. In het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In leerjaar 1 t/m 3 krijgen alle leerlingen van havo, vwo en vwo+ dit vak. Je werkt bij O&O in teamverband aan een opdracht van een echt bedrijf. Zo leer je samenwerken, plannen, organiseren en projectmatig werken. Onderzoek & Ontwerpen […]

Lees meer

Hoe ziet een lesdag eruit?

Zeer afwisselend, diverse vakken wisselen elkaar af. Soms ga je naar een andere locatie voor de gymlessen. Er zijn pauzes om even uit te rusten en nieuwe vrienden te maken tijdens de lunch. De dag begint rond 8.15 uur en eindigt meestal rond 14.30. Je leert op verschillende manieren, zowel binnen als buiten de school. […]

Lees meer

Is er een havo/gtl klas?

In principe niet, tenzij het nodig blijkt te zijn. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze klas.

Lees meer

Kun je Latijn e/o Grieks volgen?

Helaas niet.

Lees meer