Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad overlegt maandelijks met de directie over zaken die het schoolbeleid betreffen.

De medezeggenschapsraad heeft als taak om over veel verschillende zaken betreffende de school voorstellen te doen en adviezen te geven. Bij zaken die allen aangaan is er sprake van advies- of instemmingsrecht voor de gehele raad.

Vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad zijn per 17-09-2019:

E.C. Baronpersoneel 
N.J. Beertenpersoneel
J. van den Bossepersoneel secretaris / GMR-lid
L. Elburgleerling
D. HobĂ©personeel 
E. Hulseggepersoneel 
N. Jongeneelleerling GMR-lid
R. Keminkouder
G. op de Laakpersoneel 
G. te Pasouder 
J. de Ruijterouder 
J. Scholtenleerling
M. Stegemanpersoneel voorzitter
P. Veerbeekpersoneel 
E. de Winterleerling
K. Wopereisouder

Rooster van aftreden MR 

De jaarverslagen van de afgelopen twee jaar, het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement zijn hier te downloaden:

Contact

Voor vragen en/of reacties voor de MR kun je mailen naar:
voor ouders: sv_oudersmr@schaersvoorde.nl 
voor personeelsleden: sv_personeelsmr@schaersvoorde.nl