Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad overlegt maandelijks met de directie over zaken die het schoolbeleid betreffen.

De medezeggenschapsraad heeft als taak om over veel verschillende zaken betreffende de school voorstellen te doen en adviezen te geven. Bij zaken die allen aangaan is er sprake van advies- of instemmingsrecht voor de gehele raad.

Vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad zijn per 01-09-2024:

Mevr. Imalda Aaldersouder
Mevr. Elske Baronpersoneel 
Mevr. Nancy Beertenpersoneel
Mevr. Geraldien BussinkouderGMR-lid
Mevr. Marinke Hilferinkpersoneel
Dhr. Kim Mastoppersoneel
Mevr. Rozali Nijmanpersoneel
Dhr. Joost de Ruijterouder 
Dhr. Jaap Scholtenleerling
Dhr. Robert Temmingpersoneel
Dhr. Edo Vreemanpersoneel
Dhr. Henri Weikamppersoneel voorzitter
Mevr. Kim Wopereisouder
Mevr. Anja Helminkpersoneelambtelijk secretaris

De jaarverslagen van de afgelopen twee jaar, het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement zijn hier te downloaden: