Havo

Havo is een 5-jarige opleiding voor hoger algemeen vormend onderwijs. Dat wil zeggen dat je les krijgt in vakken die niet direct beroepsgericht zijn: je werkt aan een brede theoretische basis. Met een havo-diploma kun je door naar het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het vwo.

Havo

Alle leerjaren volg je op de locatie Slingelaan.

Schaersvoorde havo Aalten – Slingelaan
Leerjaar 1x
Leerjaar 2x
Leerjaar 3x
Leerjaar 4x
Leerjaar 5x

In leerjaar 1 en 2 begin je in een havo/vwo klas. In leerjaar 2 krijg je Duits als nieuw vak. 

Technasium

Van leerjaar 1 t/m 3 krijg je het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O). Onderzoek en Ontwerp is een vak dat alle leerlingen in Aalten volgen.

Je werkt bij O&O in teamverband aan een opdracht. Een opdracht van een echt bedrijf. Iedereen heeft een eigen rol tijdens projecten. Op deze manier maak je kennis met de beroepspraktijk van deze beroepen. Naast vaardigheden die nodig zijn om samen te werken, leer je ook: 

  • een probleem analyseren 
  • een plan van aanpak maken 
  • een programma van eisen opstellen 
  • schetsen en werktekeningen maken 
  • een model of maquette bouwen 
  • een idee of ontwerp presenteren 

Een leuk vak waar je samen met je klasgenoten gaat onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. Vanaf leerjaar 3 kun je dit vak als keuzevak kiezen. 

Profielen

Eind leerjaar 3 maak je een keuze voor een van de volgende profielen. Hier start je mee vanaf leerjaar 4: 

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Je volgt vanaf leerjaar 4 elf vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lichamelijke opvoeding, 4 profielvakken, een keuzevak en godsdienst. Bij de keuze van de 4 profielvakken en het keuzevak bieden wij een grote keuzevrijheid. 

Examen

In 4 havo start het examen met toetsen die meetellen voor het uiteindelijke eindexamen in 5 havo. In 5 havo wordt het schoolexamen afgesloten met in de maand mei het landelijke centraal schriftelijk eindexamen.