Leerlingenraad

Op elke locatie is een leerlingraad actief. De leerlingen van de leerlingenraad organiseren activiteiten voor hun medeleerlingen (zoals Zip your lip, examengala’s, etc). Daarnaast praten ze met de teamleider(s) over de ontwikkelingen binnen de locatie, bijvoorbeeld over de uitkomsten van de leerlingtevredenheidsonderzoeken of de inrichting van de aula.

Leerlingenraad per locatie:

Aalten, havo/vwo

  • Lieke Berendsen
  • Esnee Buiting
  • Sietse te Lindert
  • Lucas Vreman
  • Rowen Zuidinga
  • Amina Imaeva

Aalten, vmbo

  • Lotte Eekelder
  • Britt ter Maat
  • Jasmijn van den Toorn

Vragen?

Heb je vragen over de leerlingenraad? Of wil je weten hoe je lid kunt worden van de leerlingenraad? Of heb je een onderwerp voor hen om te gaan bespreken? Zoek ze gewoon eens op ze zijn er ook voor jou!