Ondersteuningsaanbod

De Basis – Elke leerling heeft een mentor/coach die met de leerling praat over de ontwikkeling, de prestaties en het welbevinden van de leerlingen. De mentor/coach is voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de docenten het eerste aanspreekpunt. 

Aanvullend ondersteuningsaanbod: goed geregeld! 

Soms is er meer nodig dan het reguliere lesaanbod om je diploma te behalen.

Wij bieden veel verschillende vaardigheidstrainingen. Ook kun je lees- of rekenbegeleiding krijgen. Ligt je hulpvraag meer op sociaal-emotioneel gebied, dan helpt een gesprek met een leerlingbegeleider je mogelijk verder. 

Mocht je hulpvraag een meer individueel en verdiepend aanbod nodig hebben, dan is het steunpunt (BAS) wellicht een mogelijkheid of we betrekken er de orthopedagoog of een van de ambulante begeleiders bij. In overleg met de zorgcoördinator, de teamleider en je mentor/coach wordt bekeken wat jou kan helpen. Bekijk onze folder.

Contact/vragen? Neem contact op met je mentor of als ouder/verzorger met de mentor van uw zoon/dochter.

Ondersteuningsaanbod Schaersvoorde schematisch weergegeven

Lees verder voor meer informatie over het aanbod en over het team van professionals die het ondersteuningsaanbod verzorgen op de volgende pagina’s.