Ouder(s)/verzorger(s)

Voor het optimaal functioneren van onze leerlingen is het van het grootste belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) betrokken bent bij allerlei zaken die op school plaatsvinden. We hopen u dan ook te ontmoeten op daarvoor geplande momenten. Ook verwachten wij dat u ons weet te vinden wanneer er vragen zijn en hopen wij dat u relevante informatie over de thuissituatie met ons deelt. De mentor/coach van uw kind is uw eerste aanspreekpunt.

Mentor/coach

In samenwerking met uw zoon/dochter en u, kijkt de mentor/coach hoe deze uw zoon/dochter het meest tot zijn/haar recht kan laten komen. Een leerling kan zich het beste ontplooien als hij/zij merkt dat er op één lijn samengewerkt wordt met thuis. 

Ouderraad

Om de samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school te realiseren bestaat er binnen onze school een ouderraad.

Meedenken met de school

Deze ouderraad vormt een belangrijke schakel in de contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s). De leden van de ouderraad worden steeds geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op school en in de betreffende afdeling. Zij worden uitgenodigd met de school mee te denken en de wensen en belangen van de ouders naar voren te brengen. De ouderraad heeft hierbij als doel de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen en de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Heeft u vragen aan de ouderraad? Interesse om lid te worden van een ouderraad? Twijfel niet op contact met hen op te nemen:

Ouderraadsleden havo/vwo/vmbo Aalten

voorzitter: informatie volgt
secretaris: informatie volgt
ouderraad@schaersvoorde.nl

Annemiek Veenstraouder
Jerney Gevenouder
Kim Wopereis (tevens MR-lid)ouder
Patrick Weijersouder
Rianne Keminkouder

Wat doet de ouderraad?

 1. Overleg met de schoolleiding over binnen en buitenschoolse activiteiten en het
  organiseren van een thema-avond voor de ouders.
 2. Er is ongeveer 5 keer per schooljaar een vergadering hierbij is de schoolleiding aanwezig.
  Tijdens deze vergadering wordt over allerlei schoolzaken gesproken.
 3. Ouderraad streeft ernaar om samen met de ouders, de schoolleiding en de
  teamleden de belangen van leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.
 4. Ouderraadsleden worden soms gevraagd zitting te nemen in commissies die zich
  bezighouden met specifieke zaken, bv open avond of thema-avond.
 5. Eén lid van de ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad. Aan de
  Medezeggenschapsraad kan gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven.