Onze school

We zijn een brede scholengemeenschap met vmbo, havo en vwo. Je kunt bij ons terecht op twee locaties in Aalten. Alle eerstejaars starten op de locatie aan de Slingelaan. De derde- en vierdejaars leerlingen van het vmbo volgen hun lessen op de locatie aan het Stationsplein. We informeren je graag over hoe wij jou goed onderwijs willen bieden en met wie wij dat doen.

Missie

In onze missie verwoorden we wat in onze ogen de basisopdracht van onze school is: 

We zijn er om een zodanige bijdrage te leveren dat iedere leerling zich – in een veilige en respectvolle omgeving – kan ontwikkelen tot de unieke mens die hij is. Tot een individu die zijn talenten optimaal verkent en gebruikt, die de wereld met open blik tegemoet kan treden, zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen ontwikkeling, de medemens en de wereld, die is voorbereid op een vervolgstudie en beroep. 

We doen dit vanuit de waarden en normen die verbonden zijn met het christendom. Ons onderwijs geven we vorm vanuit deze christelijke identiteit en staan daarbij open voor iedereen die vanuit een andere inspiratie en traditie leeft. 

In contact

Elke leerling wordt gezien. De mentor/coach is de spil in het contact met de leerling en de ouders. Via de Leerlingenraad, Ouderraad en de Medezeggenschapsraad is de formele betrokkenheid/samenwerking met leerlingen en ouders vormgegeven. 

Contact met partners in de regio

We hebben al veel contacten met het bedrijfsleven en met het vervolgonderwijs. We willen een netwerkschool zijn. Dit betekent dat we actief samenwerken met onze partners in de regio (bedrijfsleven, onderwijscollega’s en maatschappelijke partners). Hierdoor bieden we leerlingen zicht op de samenleving zodat ze beter kunnen begrijpen waarom ze zaken leren. Daarnaast versterkt dit de aansluiting bij en de voorbereiding op het primair- en vervolgonderwijs en zorgt het voor een optimale samenwerking met de andere VO-scholen in de regio. We zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen bij onze partners en we betrekken deze partners ook bij het realiseren van onze ambities. 

Kom ook in contact met ons!

Lees meer over onze school. Voor meer informatie, vragen en/of ook meedoen?

Neem contact op