Zoeken

Hoe ziet het nieuwe havo/vwo onderwijs eruit?

Persoonlijk onderwijs. Je werkt aan je eigen (leer-)doelen en we helpen je je talenten te ontwikkelen. We maken je nieuwsgierig en dagen je uit om op onderzoek uit te gaan,…

Begeleiding door je coach

Elke week spreek je je persoonlijke coach. Je coach begeleidt jou, bijvoorbeeld bij het plannen van jewerk. Je maakt ook afspraken over hoe je je leerdoelen gaat behalen.

Onderwijs op maat

Elke leerling leert anders. Wij bieden onderwijs op maat en spelen in op verschillen tussen leerlingen op niveau, leerstijl en tempo. Misschien kun je sneller of op een hoger niveau…

Kun je nog voor GO onderwijs kiezen?

Nee, de pilot GO onderwijs is afgesloten en opgegaan in de vernieuwde opzet voor de havo/vwo klassen.

Wat is VWO+?

Als je meer uitdaging zoekt, nieuwsgierig bent en extra werk aankunt, dan is vwo+ iets voor jou. Je krijgt in vwo+ extra lesstof en projecten. Een voorbeeld van een verrijkingsmodule…

Wat is Technasium (O&O)?

Schaersvoorde is een Technasiumschool. In het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In leerjaar 1 t/m 3 krijgen alle leerlingen van havo, vwo en vwo+ dit vak.…

Hoe ziet een lesdag eruit?

Zeer afwisselend, diverse vakken wisselen elkaar af. Soms ga je naar een andere locatie voor de gymlessen. Er zijn pauzes om even uit te rusten en nieuwe vrienden te maken…

Is er een gt/h klas?

In principe niet, tenzij het nodig blijkt te zijn.

Kun je Latijn e/o Grieks volgen?

Helaas niet, wel zijn er volop alternatieven.