Werken bij

Organisatie met mogelijkheden

Onze school telt in totaal ca 1650 leerlingen en ruim 200 medewerkers (onderwijzend en ondersteunend). Het brede schoolaanbod binnen de vier vestigingen, maakt dat medewerkers veel mogelijkheden hebben. Wij zijn bovendien onderdeel van de Stichting Achterhoek VO die mobiliteit tussen de 17 verschillende scholen van de Stichting mogelijk maakt.

Ontwikkeling

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze op professionele en enthousiaste wijze mede invulling geven aan het onderwijs en de leerlingbegeleiding op onze school. Leerlingen zijn in ontwikkeling. Daarbij past de voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Scholing en competentieontwikkeling van medewerkers zijn voor ons dan ook belangrijk. Daarom hebben wij meerdere opgeleide coaches binnen de school. Zij coachen alle docenten met name op activerende didactiek, maar ook op alle andere coachingsvragen.

Nieuwbenoemde docenten worden in het eerste jaar van hun benoeming bij ons intensief begeleid. Deze begeleiding is gericht op het uitwisselen van ervaringen, het opbouwen van onderlinge contacten en het onder begeleiding houden van intervisie om te leren van elkaar en de eigen werksituatie/lessen te verbeteren.

Prettige sfeer

Binnen onze school is er aandacht voor elkaar. Er is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, ervaringen op te doen en samen te werken. De sociale en betrokken sfeer maakt Schaersvoorde een prettige plek om dagelijks naar toe te gaan.

Onze vacatures op plana-vo.nl

Onze school behoort tot de stichting Achterhoek VO. Achterhoek VO is een aantrekkelijke werkgever. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Kompaan College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Hierin werken we binnen Achterhoek VO samen met een drietal schoolbesturen in regio Nijmegen, Arnhem en de Liemers. 

Via de website www.plana-vo.nl heb je toegang tot onze vacatures.

We stellen het zeer op prijs als je solliciteert. Voor de verwerking van sollicitaties maken we gebruik van www.meesterbaan.nl.

Op de hoogte blijven?

Staan er op dit moment geen geschikte vacatures op Plana? Plaats je profiel en curriculum vitae op Meesterbaan. Dit doe je door te klikken op ‘Registreren’. Wanneer je dat wilt, informeert Meesterbaan je automatisch over vacatures in je vakgebied(en).

Open sollicitatie

Als er geen passende vacature op de website staat, kun je een open sollicitatie insturen via het sollicitatieformulier van Achterhoek VO. 

Stages

Stagiaires zijn voor onze school belangrijk. Daarom willen we het stagebeleid goed vormgeven. We willen laten zien dat opleiden in de school een vast onderdeel van het beleid is en dat er binnen de school ruimte is om te leren. Schaersvoorde streeft ernaar om het keurmerk samenwerkingsschool te behalen.

Wat hebben we als school te bieden

  • Stagiaires zijn van harte welkom.
  • Goed opgeleide spd’ers.
  • Goede onderwijsvoorzieningen, een breed scala aan opleidingen, waardoor er veel verschillende stageplaatsen mogelijk zijn en er veel ervaringen opgedaan kunnen worden.
  • Een duidelijke onderwijsstructuur.
  • Een goede organisatie.
  • Een prettige en veilige leeromgeving.

Stageplaatsen

Voor de invulling van stageplaatsen werken wij samen met de stagebureaus van het ILS-HAN/RU – Bureau Extern – en het Iselinge. Ben je student aan één van deze opleidingsinstituten dan kun je je belangstelling voor een stageplaats aangeven bij het stagebureau en bij onze personeelsadviseur Vera Wildenbeest (vera.wildenbeest@achterhoekvo.nl)

Ook voor studenten van andere opleidingsinstituten hebben wij mogelijkheden voor stages. Je belangstelling voor een stageplaats kun je ook kenbaar maken bij Vera Wildenbeest (vera.wildenbeest@achterhoekvo.nl).

Lio-stage

Lio’s worden voor hun stage benoemd conform de cao-vo. Zij krijgen een akte van benoeming als lio en ontvangen een stagevergoeding. Voor lio’s bestaat de mogelijkheid om tijdens hun lio-stage gebruik te maken van het lio-huis in Doetinchem. Zij kunnen daar tegen een gunstige gebruiksvergoeding een kamer huren.

Omdat Schaersvoorde onderdeel is van de Stichting Achterhoek VO zijn er grotere mogelijkheden voor lio’s om na de diplomering binnen de stichting te worden benoemd. Er zullen altijd mogelijkheden zijn om in het kader van de opleiding onderzoek te doen. Om daar goed invulling aan te geven is overleg met ons wel nodig. Onze schoolopleiders Wim Schmidt (wim.schmidt@achterhoekvo.nl) en Inge Zondergeld (Inge Zondergeld Inge.Beumer@achterhoekvo.nl) kunnen daarvoor benaderd worden.

Opleidingsschool IN*oost

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Wil jij docent worden? of ben je docent en wil je blijven groeien in je vak.

Maak kennis met IN*oost: dé inspirerende leer-, werk- en ontwikkelomgeving voor studenten, startende docenten en ervaren docenten in de Achterhoek. Lees meer over IN*oost op www.in-oost.nl of op onze eigen website.