FAQ Group: Locatie Slingelaan vmbo

Wat is Mijn wereld en ik?

Mijn Wereld en Ik noemen we ook wel een leergebied; twee dagelijkse lesuren waar leerstof van verschillende vakken samen aan bod komt: Nederlands, mens & maatschappij, drama, godsdienst en mentoraat. Ook het nieuws, het lezen van boeken en tijdschriften krijgt veel aandacht.

Lees meer

Wat houdt vmbo met leerwegondersteuning in?

Je volgt de eerste twee leerjaren alle lessen in een kleine klas (maximaal 16 leerlingen). Iedere klas heeft twee eigen mentoren die onderdeel zijn van het lwo-team, dat bestaat uit gespecialiseerde, betrokken en deskundige docenten. De leerlingen houden zowel in klas 1 als in klas 2 dezelfde mentoren. In het eerste leerjaar start je elke […]

Lees meer

Is de vmbo onderbouw aan de Slingelaan een school in school?

De lessen van de onderbouw, met name de leerlingen die Basis-Kader met of zonder LWO aanwijzing, vinden merendeel plaats in dezelfde gang aan de Slingelaan. Leerlingen zitten zo in een vertrouwde omgeving waar ze elkaar en hun docenten makkelijk kunnen ontmoeten.

Lees meer

LWOO is dat een bijzonder niveau in het onderwijs?

Nee, Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Je volgt dus gewoon een VMBO opleiding waarin je vooral in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning krijgt.

Lees meer