Algemene mededelingen oktober 2020

Corona-maatregelen
We weten dat er verschillend wordt gedacht over de diverse maatregelen die op dit moment gelden. Na elke brief die we versturen, ontvangen we brieven van ouders die onze aanpak te streng en rigide vinden. We ontvangen ook mails van ouders die juist vinden dat we niet streng en duidelijk genoeg zijn en daarmee hun kind een onnodig risico laten lopen.

Wij zijn als schoolleiding geen corona-deskundigen. We hebben daarom – samen met onze collega-scholen in de regio afgesproken de landelijke adviezen over te nemen. Dat betekent voor leerlingen:
• Blijf thuis bij lichte klachten en laat je testen. Blijf ook thuis als je volgens de GGD-regels in preventieve quarantaine moet (bijvoorbeeld bij een zieke huisgenoot of als je naar een oranje of rood vakantiegebied bent geweest)
• Houd binnen de school 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school.
• Nies/hoest in je elleboog, gebruik desinfectiemiddel als je het lokaal in komt en was je handen regelmatig.
• Draag bij verplaatsingen in de school en bij bepaalde praktijkvakken een mondkapje
• Verder adviseren wij de leerlingen dringend warme kleding aan te trekken.

Ontwikkel- en studiedagen
Niet alleen leerlingen leren binnen onze school. Ook onze medewerkers ontwikkelen zichzelf continu. Een aantal keer per jaar plannen we daar een dag of dagdeel voor. Op de studiedagen (17 november 2020 en 22 februari 2021) hebben de leerlingen vrij van school. Daarnaast hebben we ook een aantal ontwikkeldagdelen. Dan hebben de leerlingen lesvrij. Dit betekent dat de ingeplande lessen vervallen, maar dat er wel andere activiteiten kunnen worden georganiseerd voor leerlingen of dat van leerlingen wordt verwacht dat ze thuis aan de slag gaan. Op dit moment zijn de volgende ontwikkeldagdelen gepland:

  • Maandag 16 november (ochtend en middag)
  • Maandag 4 januari (ochtend)
  • Dinsdag 23 februari (ochtend en middag).