Enquêtes leerlingen en ouders

Naast de mening van leerlingen vinden wij ook de mening van ouders belangrijk. Daarom wordt er iedere twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek worden afgenomen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze school: krijgt u voldoende informatie van de school, gaat uw kind met plezier naar school en wordt uw zoon of dochter voldoende gezien op school. De uitkomsten van dit onderzoek worden altijd gedeeld en aandachtspunten worden aangepakt. Zo is er naar aanleiding van het vorige onderzoek meer aandacht voor de communicatie over de vorderingen van leerlingen. Dit schooljaar wordt er weer een onderzoek onder ouders uitgezet. U ontvangt in januari een uitnodiging voor deze vragenlijst. De resultaten hiervan worden in het voorjaar met u gedeeld.