Ondersteuningsaanbod

Invoering coaching

Afgelopen schooljaar zijn we, in navolging van locatie Winterswijk waar al een aantal jaren met een vaste leercoach werd gewerkt en in de GO-klassen, ook op locatie Stationsplein (klas 3) en locatie Dinxperlo (alle klassen) gestart met leerling-coaching. Dit schooljaar is het coachsysteem uitgebreid naar klas 1 van het vmbo en klas 4 van het Stationsplein.
Dit betekent dat alle leerlingen die in deze klassen zitten, naast een klassenmentor die verantwoordelijk is voor het groepsproces en praktische zaken, één keer per twee weken individueel contact met hun coach hebben.
De gesprekken met de coach gaan bijvoorbeeld over het welbevinden van de leerlingen, hun vorderingen en resultaten en te maken keuzes voor bijvoorbeeld een profiel, vakkenpakket of vervolgopleiding. Daarnaast voeren we drie keer per jaar LOC (Leerling Ouder Coach) gesprekken, waarbij het de bedoeling is dat de leerling gespreksleider is.
Op deze manier leren we onze leerlingen nog beter kennen en kunnen we hen optimaal begeleiden gedurende hun schoolloopbaan. Ook versterken we het contact tussen school en thuis.
Alle coaches zijn of worden geschoold om deze coachgesprekken op een goede manier te kunnen voeren.

TOF lessen

De TOF lessen zijn begonnen!
Met de methodiek THINK op School willen de gemeenten Aalten en Winterswijk samen met Schaersvoorde inzetten op het ontwikkelen van een kritische blik en het probleemoplossend vermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het hogere doel van THINK op School is om de leerlingen sociaal-emotioneel zelfbewuster en weerbaarder te maken en om bij te dragen aan een veiliger schoolklimaat.
Vanuit deze methodiek is leerjaar 1 gestart met de TOF lessen tijdens het mentoruur. Elke klas heeft zijn eigen trainer, die in samenspraak met de mentor de TOF les verzorgt. Voor sommige leerlingen best even wennen om jezelf kwetsbaar op te stellen en te praten over allerlei onderwerpen. Tot aan de kerstvakantie worden er zes TOF lessen gegeven, het startblok, voor elke klas gelijk. Tijdens dit startblok staat veiligheid voorop en krijgen leerlingen tools aangereikt om steeds meer grip te krijgen op eigen denken en handelen. Na de kerstvakantie wordt het maatwerk en is het afhankelijk van wat er in de klas speelt welke thema’s aan bod komen. Alle klassen in leerjaar 1 zullen over het jaar verspreid 15 TOF lessen krijgen, zo goed mogelijk aansluitend bij de belevingswereld van de groep.

Preventie Platform Jeugd

Ouderbijeenkomsten Omgaan met pubers
Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) verzorgt ouderbijeenkomsten over veranderingen in de pubertijd.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in Aalten in het najaar van 2020.
Meer informatie vindt u in bijgaande flyer.
Aanmelden kan via: https://preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/omgaan-met-pubers

Maand van de Opvoeding in oktober!
Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek. Samen met de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk organiseert het Preventie Platform Jeugd die maand allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Vanuit huis en vanachter je tablet of computer, want deze keer kunnen ouders en opvoeders workshops en lezingen ONLINE volgen. We hebben inspirerende sprekers, er is een digitale ontmoeting en er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl.
Van 5 oktober tot en met 29 oktober kunnen inwoners meedoen met de verschillende gratis activiteiten. Er is een gevarieerd online programma samengesteld voor jong en oud. Voor ieder wat wils dus! Een kleine greep uit het programma:
• Timemanagement ‘hoe houd ik als ouder alle ballen in de lucht’? op 5 oktober
• Stop, dit wil ik niet! Over weerbaarheid bij kinderen op 12 oktober
• Pubers en social media op 28 oktober

Op www.preventieplatformjeugd.nl is het uitgebreide programma van de Maand van de Opvoeding te vinden. Ook kunnen inwoners zich via deze website aanmelden voor de verschillende activiteiten.