Locatienieuws Stationsplein

MEDEDELINGEN

Weekstage en praktijkleren
Vanwege de veiligheid van onze externe partners en onze leerlingen in deze Coronatijd, gaat de weekstage van klas 4 Stationsplein niet door. Het reguliere praktijkleren van leerlingen kan wel doorgaan voor zover dat toelaat en er afspraken gemaakt zijn met bedrijven/instellingen.

LVS-toetsen
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie maken de 2e en de 3e klas leerlingen LVS toetsen. Deze zijn vanwege de sluiting van de scholen in maart jl. niet doorgegaan en worden dan afgenomen. Deze LVS toetsen geven een beeld van de vooruitgang bij leerlingen op het gebied van taal en rekenen.

Sport en Cultuurdag voor klas 3 en 4
Op vrijdag 16 oktober is er de jaarlijkse Sport en Cultuurdag voor klas 3 en 4 Stationsplein. Leerlingen kunnen op deze dag uit een breed aanbod van verschillende culturele workshops en sportactiviteiten kiezen.

Foto Koch
Op 2 november 2020 worden door de fotograaf van foto Koch individuele foto’s genomen van alle leerlingen en groepsfoto’s van de examenkandidaten. Voor de leerling die op die dag niet in de gelegenheid is geweest om een individuele foto te maken, is er nog een mogelijkheid gepland op 18 november van 8.30 toto 9.30 uur. U heeft hierover informatie ontvangen in een aparte e-mail.

Ouderdeelraad vmbo
We zoeken nog ouders die willen aansluiten bij onze ouderdeelraad vmbo. De ouderdeelraad is een klankbordgroep van ouders die meedenken en meepraten over het onderwijs. Zij komen ongeveer 5 x per jaar bij elkaar. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar info@schaersvoorde.nl.

ACTIVITEITEN START SCHOOLJAAR

Zorg en Welzijn
In de week van 21 september jl. hebben we de peuters van De Kabouter in Aalten op school uitgenodigd voor de broodmaaltijd. Onze leerlingen hebben de voorbereidingen hiervoor gedaan en de kinderen geholpen tijdens het eten. Daarna hebben ze de peuters ons lokaal laten zien, vooral het hoog-laag-bed was een succes.

Eindexamenklassen

De leerlingen van klas 4 Stationsplein zijn druk bezig met hun PTA keuzevakken.
Thijs Luiten uit K4b is hier bezig met zijn keuzevak “verspanen”. Hij maakt een onderdeel van een wals.

Klas 3

De leerlingen van het Stationsplein hebben in kleine groepjes het spel Crazy 45 gespeeld. Bij dit spel moesten de leerlingen zoveel mogelijk gekke opdrachten uitvoeren. De winnaar van het spel was klas K3A.