Muziekonderwijs en Corona

Theorie, theorie, veel theorie, teveel theorie..
Muziek is emotie, blij zijn van wat je kunt spelen.
Uitdaging zoeken in iets wat je wil leren, en dan..
Theorie!

Het missen van je klasgenoten tijdens de muziekles, samen zingen, beleven van een lied,
die gekke maffe docent achter de piano,
die gekke gezichten trekt, omdat hij zo nodig jullie op de goede hoogte wil laten zingen, en dan..
Theorie!

Muziek bestaat niet alleen uit theorie, maar uit succes ervaren, genieten, beleven, plezier hebben, maar vooral samen!
De leegte, de stilte, het missen, dat doet pijn!
Wat overblijft is Theorieā€¦
Wij missen jullie!!