Resultaten leerlingenquête

In de leerlingenenquête hebben wij als school o.a. gevraagd naar sfeer, veiligheid, pesten, discriminatie en de introductiedagen. Daarnaast hebben wij ook aan de leerlingen gevraagd waarom zij bepaalde scores gaven. Zo hebben wij o.a. gevraagd wat leerlingen goed en minder goed vonden aan introductiedagen maar ook waarom een leerling niet met plezier naar school gaat, of leerlingen die gepest worden hier melding van hebben gemaakt en hoe wij als school beter kunnen optreden bij problemen. Leerlingen hebben daarnaast de mogelijkheid gekregen aan te geven dat zij graag verder met iemand in gesprek willen over de bevraagde onderwerpen.

Wij zijn erg blij met de positieve scores die de leerlingen geven maar gaan ook aan de slag met verbeterpunten die leerlingen aangeven. Hiermee hopen we dat onze leerlingen de school volgend jaar nog veiliger ervaren! Wij gaan de komende tijd o.a. met de leerlingenraden in gesprek om de uitkomsten te bespreken en komen in een volgende nieuwsbrief hierop terug.

Hieronder geven wij een eerste indruk van de uitkomsten van de enquête:

VraagScore klas 2 t/m 6Score brugklassen
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?7,58,4
Hoe tevreden ben je over de sfeer in de klas?7,98,5
Hoe tevreden ben je over de introductiedagen?6,58,3
Ga je met plezier naar school?84%95%
Vind je het leuk om met andere leerlingen van school om te gaan?96%98%
Zijn de regels op school duidelijk?91%92%
Ben je vorig jaar gepest of pijn gedaan op school?3,5%n.v.t.
Ben je vorig jaar online gepest?2%n.v.t.
Hebben leerlingen van school je vorig jaar gediscrimineerd?7%n.v.t.
Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt?82%n.v.t.