TOF lessen weer van start

Ook dit jaar zijn de TOF lessen gestart voor alle eerstejaars leerlingen. Daarnaast worden de TOF lessen ook ingezet tijdens de mentorlessen van de tweede en derdejaarsleerlingen. Een aantal tweede klassen hebben ook al lessen ingepland gekregen. De overige tweede klassen beginnen na de Kerstvakantie.

Inhoud
Tijdens de TOF lessen komen er verschillende thema’s aan bod, zoals: kennismaking met elkaar (leerjaar 1), grenzen aangeven, social media en omgaan met elkaar, gewoonte en verslaving, vriendschap en seksualiteit. Voor de leerlingen in leerjaar 3 worden de thema’s aangepast op hun belevingswereld en komen thema’s als: groepsdruk en nee zeggen, reflecteren en vooruitblikken, maar ook gevoelens en emoties bijvoorbeeld aan de orde.