Vertrouwenspersoon

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, medewerkers en vrijwilligers die klachten hebben over de (school)situatie. Deze klachten kunnen gaan over de schoolorganisatie, gebrek aan communicatie vanuit de school(leiding), onzorgvuldige begeleiding, strafmaatregelen, (cyber)pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten, enzovoort.

De vertrouwenspersoon neemt iedere klager serieus en begeleidt de klager bij de stappen om tot een oplossing van de klacht te komen. De taak van de vertrouwenspersoon is een fundamenteel andere dan die van de schoolleiding of het schoolbestuur. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de klager gehoor vindt. De vertrouwenspersoon is dus geen klachtenbehandelaar, maar een begeleider van de klager!

Schaersvoorde heeft naast deze interne vertrouwenspersonen ook externe vertrouwenspersonen. Dit zijn vertrouwenspersonen die niet werkzaam zijn binnen Schaersvoorde. Zij kunnen worden geraadpleegd als daar de behoefte aan is. Twee keer per jaar volgen wij een studiedag voor alle vertrouwenspersonen van Achterhoek-VO.

Voor verdere informatie over de rol van een vertrouwenspersoon, kun je ons altijd aanspreken.

Ter verduidelijking wat de rol inhoudt: een filmpje over de rol van een vertrouwenspersoon: