Zoeken

Samenwerking po/vo

De belangrijkste reden om samen te werken is dat de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers er beter van worden. Leerlingen moeten makkelijker kunnen doorstromen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Samenwerken…

Vakantieplanning

Herfstvakantiezaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019Kerstvakantiezaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020Voorjaarsvakantiezaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020Goede Vrijdagvrijdag 10 april 20202e Paasdagmaandag 13 april…

Reizen met het OV

Achterhoek VO en Arriva Nederland hebben collectief afspraken gemaakt over het aantrekkelijk aanbieden van jaarabonnementen. Ga voor meer informatie naar de site van Arriva: www.arriva.nl

Tegemoetkoming kosten

Wanneer de hoogte van uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente voor schoolkosten. De regelingen verschillen per gemeente enigszins. Gemeente…

Verzekeringen

De leerlingen zijn op school verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De verzekerde periode begint een uur voor aanvang van de lessen en houdt op een uur na het beëindigen…

Ouderbijdrage

Schaersvoorde vraagt van de ouders een ouderbijdrage. De school betaalt uit deze bijdrage een deel van de kosten voor een WA- en ongevallenverzekering, softwarelicenties, kopieën, verbruiksmaterialen, culturele activiteiten, projecten, excursies,…

Ziekmelding

Bij schoolverzuim wegens ziekte of een andere geldige reden moeten de ouders of verzorgers op de eerste dag van het verzuim telefonisch mededeling doen, het liefst vóór 10.00 uur, via…

Schoolgids

Voor het schooljaar 2019-2020 is er ook een schoolgids als document beschikbaar en voor de liefhebber te downloaden. Dit document is minder uitgebreid dan de onderwerpen die je onder schoolgids…

Kwaliteitskaart

De inspectie voor het voortgezet onderwijs volgt de resultaten van de scholen de nadrukkelijk. De inspectie publiceert jaarlijks een opbrengstenkaart waarop een aantal kwaliteitsgegevens van de school staan vermeld, zoals…

Wachtwoord vergeten

Ben je je wachtwoord vergeten van Magister of It’s Learning? Stuur een mailtje naar info@schaersvoorde.nl en noem hierin wie het wachtwoord kwijt is (ouder of leerling). Je ontvangt zo snel mogelijk nieuwe inloggegevens.