Zoeken

Kun je Latijn e/o Grieks volgen?

Helaas niet, wel zijn er volop alternatieven.

Wat als ik dyslexie heb?

Dan kom je op school in aanmerking voor extra begeleiding. Zo krijgen alle dyslecten in leerjaar 1 een training aangeboden om goed om te leren gaan met de dyslexie op…

Wat als ik denk dat ik dyslexie heb?

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen bij het vak Nederlands een taalonderzoek. Dit onderzoek bestaat o.a. uit een dictee en een stilleestoets. Mocht dit lastig voor je zijn, dan kunnen…

Bij wie kan ik terecht als het niet goed met me gaat?

Je eerste aanspreekpunt is de mentor/coach. Bij hem/haar kun je met je verhaal terecht. De coach/mentor denkt met jou en je ouders mee over wat er nodig is. Binnen school…

Wat als ik rekenen echt heel moeilijk vind?

Op Schaersvoorde is er rekenbegeleiding voor leerlingen die rekenen moeilijk vinden. Aanmelding verloopt altijd via de mentor/coach.

Wat als ik faalangst heb?

Op school worden verschillende vaardigheidstrainingen aangeboden, zo ook een faalangsttraining. Hierbij leer je meer grip te krijgen op je angst en beter omgaan met jezelf. Hiervoor kunnen je ouders je…

Wat merk ik van TOF?

De TOF lessen vinden plaats tijdens het mentoruur. Vijftien lessen per jaar worden er gegeven. De lessen staan vermeld op je rooster. Tijdens de lessen leer je jezelf en je…

Wat doet een leerlingbegeleider?

Een leerlingbegeleider praat met je als je het moeilijk hebt en de mentor/coach onvoldoende voor je kan betekenen. Je praat meerdere keren met de leerlingbegeleider met als doel dat je…

Wat als ik huiswerk maken/plannen moeilijk vind?

Op het voortgezet onderwijs krijg je meer huiswerk dan op de basisschool. Hier moet je misschien aan wennen. Tijdens de mentorlessen wordt er extra aandacht besteed aan het plannen en…

Wat als ik autistisch ben?

Dan ben je op school hartstikke welkom. Heel vaak is er niks extra's nodig en draai je gewoon net als ieder ander mee in de klas. Soms is er wel…