Profielkeuze – havo klas 3

Profielen
In 1998 werd de Tweede Fase ingevoerd in de bovenbouw van het HAVO en het VWO. Daarmee kwam er een einde aan de vakkenpakketten, die leerlingen bijna volledig zelf mochten samenstellen. In plaats daarvan maken de leerlingen voor de leerjaren 4, 5 en 6 voortaan een keuze uit één van de vier profielen, die zijn opgebouwd uit vaste clusters van vakken. De vier profielen zijn:

• cultuur & maatschappij
• economie & maatschappij
• natuur & gezondheid
• natuur & techniek

Met deze profielen wordt leerlingen algemene vorming bijgebracht en worden zij tevens voorbereid op een vervolgstudie in een bepaalde richting van een sector van het Hoger Onderwijs. Elk profiel is opgebouwd uit drie onderdelen:
• een gemeenschappelijk deel
• een profiel deel
• een vrij deel

De vakken in het gemeenschappelijke deel worden door alle leerlingen in de vier profielen gevolgd. Sommige vakken zullen gedurende de gehele bovenbouwperiode worden gevolgd, terwijl anderen in een eerder stadium worden afgesloten. In het eindexamenjaar zal op basis van toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen een eindbeoordeling worden vastgesteld, het zogenaamde schoolexamen, dat een onderdeel vormt van het eindexamen.

Het profieldeel bestaat uit een aantal profielspecifieke vakken. Dit zijn de vakken die enkel door leerlingen met een bepaald profiel worden gevolgd. Naast de verplichte profielvakken, moeten er ook één of twee profielkeuzevakken worden gekozen. In tegenstelling tot sommige vakken uit het gemeenschappelijk deel, zullen de profielvakken tot aan het einde van het eindexamenjaar worden aangeboden, waarna op basis van toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen een eindbeoordeling volgt voor het schoolexamen. Voor elk vak geldt: het cijfer van het schoolexamen zal de helft van het eindexamenresultaat uitmaken. De andere helft wordt bepaald door het centraal schriftelijk eindexamen.

Tenslotte heeft elk profiel een vrij deel. Uit een aantal vakken dat niet per se verband hoeft te houden met het profiel, kiezen leerlingen één vak. Welke vakken dat zijn, wordt per school vastgesteld. Net als de profielvakken wordt dit vak in het vrije deel tot en met het eindexamen gevolgd en afgerond met een op toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen gebaseerde eindbeoordeling. Hiermee wordt het resultaat voor het schoolexamen vastgesteld. Dit cijfer zal voor de helft de uitkomst van het eindexamen bepalen. Het centraal schriftelijk eindexamen zal voor de andere helft verantwoordelijk zijn.

Traject

  • Na de herfstvakantie tot en met januari: aan de hand van de syllabus profielkeuze wordt er gewerkt met het programma Qompas om antwoord te krijgen op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik goed’, ‘wat vind ik leuk’, ‘wat zou ik willen leren’ etc. Mede hierdoor krijgen leerling en ouders een beeld van in welk profiel de leerling het best zou passen.
  • Eind januari/begin februari: een hele week gedompeld in het kader van de profielkeuze. In deze week zijn er geen reguliere lessen, maar worden er (twee) workshops gevolgd in twee verschillende profielen, komen er bovenbouwleerlingen en bovenbouwdocenten vertellen over de verschillende vakken, kunnen er (les)boeken ingezien worden, is er een grote studiemarkt met oud-leerlingen waar de leerlingen vragen kunnen stellen etc. De leerling kan nu een compleet beeld krijgen van wat een profiel inhoudt, welke studies hiermee mogelijk zijn en waar de eventuele problemen liggen.
  • 28 maart: de profielkeuze moet nu definitief gemaakt worden door het invullen van ‘Keuzevak’.

Verwijzingen informatie profielkeuze
In de hier onderstaande verwijzing is de profielkeuzevoorlichting door de decanen van 2022 terug te zien. Hierin wordt gesproken over het belang van bewust kiezen en reflecteren op en praten over de profielkeuze.

Bekijk hier de voorlichting Mijn profiel en ik.

Verwijzingen van voorlichtingsfilmpjes van de Hogeschool Utrecht
Bekijk hier het CM/EM profiel HU
Bekijk hier het EM profiel HU
Bekijk hier het NG profiel HU
Bekijk hier het NT profiel HU

Hieronder staat een verwijzing naar een video met tips voor de profielkeuze van respectievelijk een Hogeschool en een Universiteit, die hiervoor een filmpje openbaar hebben gemaakt.
Hogeschool: bekijk hier de film.

Qompas
Bekijk hier de Qompas ProfielKeuze . Daar vind je meer informatie over profielen en vakken. Als leerling kun je met je aangemaakte account ook naar het ‘stappenplan profielkeuze’ met vragen en testen.

Vakinformatie
Luister hieronder naar de podcast profielkeuze economie en bedrijfseconomie:

Luister hier naar de podcast wiskunde: