Onderwijstijd

Normuren voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Urennorm per opleiding
De urennormen in het voortgezet onderwijs gelden niet per leerjaar en per leerling, maar per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:
– 3700 uur voor het vmbo (4 jaar);
– 4700 uur voor de havo (5 jaar) of
– 5700 uur voor het vwo (6 jaar).

De urennorm per opleiding maakt het voor middelbare scholen mogelijk om de uren over alle leerjaren te verspreiden. Dit betekent dat de school aan leerlingen verspreid over 4, 5 of 6 jaar in totaal ten minste 3700, 4700, of 5700 uur onderwijs moet aanbieden. De school maakt zelf de lesroosters.