Veel gestelde vragen

Hoe ziet het nieuwe havo/vwo onderwijs eruit?

Persoonlijk onderwijs. Je werkt aan je eigen (leer-)doelen en we helpen je je talenten te ontwikkelen. We maken je nieuwsgierig en dagen je uit om op onderzoek uit te gaan, samen te werken, kritisch te zijn en je talenten te gebruiken. We helpen jou hierin je weg te vinden.

Begeleiding door je coach

Elke week spreek je je persoonlijke coach. Je coach begeleidt jou, bijvoorbeeld bij het plannen van je
werk. Je maakt ook afspraken over hoe je je leerdoelen gaat behalen.

Onderwijs op maat

Elke leerling leert anders. Wij bieden onderwijs op maat en spelen in op verschillen tussen leerlingen op niveau, leerstijl en tempo. Misschien kun je sneller of op een hoger niveau een vak volgen. Of heb je wat extra begeleiding nodig. Veel lesmateriaal is digitaal, dus je werkt vaak op je laptop. Maar je leert ook uit boeken.

Kun je nog voor GO onderwijs kiezen?

Nee, de pilot GO onderwijs is afgesloten en opgegaan in de vernieuwde opzet voor de havo/vwo klassen.

Wat is VWO+?

Als je meer uitdaging zoekt, nieuwsgierig bent en extra werk aankunt, dan is vwo+ iets voor jou. Je krijgt in vwo+ extra lesstof en projecten. Een voorbeeld van een verrijkingsmodule is bijvoorbeeld de module psycho-educatie. Hier leer je op een andere manier naar jezelf kijken. Heel interessant!

Wat is Technasium (O&O)?

Schaersvoorde is een Technasiumschool. In het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In leerjaar 1 t/m 3 krijgen alle leerlingen van havo, vwo en vwo+ dit vak. Je werkt bij O&O in teamverband aan een opdracht van een echt bedrijf. Zo leer je samenwerken, plannen, organiseren en projectmatig werken. Onderzoek & Ontwerpen is een bèta georiënteerd vak. Jouw ondernemende en creatieve vaardigheden komen goed van pas!

Hoe ziet een lesdag eruit?

Zeer afwisselend, diverse vakken wisselen elkaar af. Soms ga je naar een andere locatie voor de gymlessen. Er zijn pauzes om even uit te rusten en nieuwe vrienden te maken tijdens de lunch. De dag begint rond 8.15 uur en eindigt meestal rond 14.30. Je leert op verschillende manieren, zowel binnen als buiten de school. Je krijgt les in een leslokaal en het Technasiumlokaal, je werkt aan projecten, gaat op excursie en leert tijdens sport- en culturele activiteiten.

Is er een gt/h klas?

In principe niet, tenzij het nodig blijkt te zijn.

Kun je Latijn e/o Grieks volgen?

Helaas niet, wel zijn er volop alternatieven.

Wat als ik dyslexie heb?

Dan kom je op school in aanmerking voor extra begeleiding. Zo krijgen alle dyslecten in leerjaar 1 een training aangeboden om goed om te leren gaan met de dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan er leesbegeleiding opgestart worden en krijg je een pasje waarop vermeld staat dat je dyslexie hebt. Naast begeleiding kun je gebruik maken van auditieve ondersteuning bij o.a. toetsen. Ook zullen docenten bij verschillende vakken je toetsen anders nakijken. Zo wordt het onderdeel spelling in veel gevallen anders beoordeeld. Voor verdere informatie verwijs ik je naar het dyslexieprotocol (vanaf 1 mei 2021 op de site te vinden).

Wat als ik denk dat ik dyslexie heb?

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen bij het vak Nederlands een taalonderzoek. Dit onderzoek bestaat o.a. uit een dictee en een stilleestoets. Mocht dit lastig voor je zijn, dan kunnen er verdere testjes afgenomen worden. Dit zal altijd met je ouders worden besproken. Mochten jij of je ouders denken dat je mogelijk dyslexie hebt, overleg dit dan met je mentor/coach.

Bij wie kan ik terecht als het niet goed met me gaat?

Je eerste aanspreekpunt is de mentor/coach. Bij hem/haar kun je met je verhaal terecht. De coach/mentor denkt met jou en je ouders mee over wat er nodig is. Binnen school zijn er verschillende mensen die jou verder zouden kunnen helpen, denk daarbij o.a. aan een leerlingbegeleider, ambulant begeleider en de BAS.

Wat als ik rekenen echt heel moeilijk vind?

Op Schaersvoorde is er rekenbegeleiding voor leerlingen die rekenen moeilijk vinden. Aanmelding verloopt altijd via de mentor/coach.

Wat als ik faalangst heb?

Op school worden verschillende vaardigheidstrainingen aangeboden, zo ook een faalangsttraining. Hierbij leer je meer grip te krijgen op je angst en beter omgaan met jezelf. Hiervoor kunnen je ouders je aanmelden bij je eigen mentor.
Voor meer informatie over de vaardigheidstrainingen kun je kijken op de site onder ons onderwijs en dan naar ondersteuningsaanbod.

Wat merk ik van TOF?

De TOF lessen vinden plaats tijdens het mentoruur. Vijftien lessen per jaar worden er gegeven. De lessen staan vermeld op je rooster. Tijdens de lessen leer je jezelf en je klasgenoten goed kennen en leer je omgaan met jezelf en elkaar.

Wat doet een leerlingbegeleider?

Een leerlingbegeleider praat met je als je het moeilijk hebt en de mentor/coach onvoldoende voor je kan betekenen. Je praat meerdere keren met de leerlingbegeleider met als doel dat je je beter gaat voelen en weer zonder extra begeleiding verder kan. Mocht dit onvoldoende opleveren, dan gaat de leerlingbegeleider in overleg met jou en je ouders kijken of er meer nodig is. Je kunt denken aan meer ondersteuning op school of buiten school.

Wat als ik huiswerk maken/plannen moeilijk vind?

Op het voortgezet onderwijs krijg je meer huiswerk dan op de basisschool. Hier moet je misschien aan wennen. Tijdens de mentorlessen wordt er extra aandacht besteed aan het plannen en organiseren van je schoolwerk. Mocht je meer ondersteuning nodig hebben, dan is een studievaardigheidstraining mogelijk iets voor jou. Mocht dit ook onvoldoende helpend zijn, dan zou ondersteuning in de BAS iets kunnen betekenen. Hier kun je werken aan je leerdoelen. Dit gaat altijd in overleg met je ouders.

Wat als ik autistisch ben?

Dan ben je op school hartstikke welkom. Heel vaak is er niks extra’s nodig en draai je gewoon net als ieder ander mee in de klas. Soms is er wel wat meer nodig en moeten docenten goed weten hoe ze het beste met je om kunnen gaan. In overleg met je ouders, mentor/coach en zorgcoördinator/orthopedagoog gaan we kijken wat je nodig hebt om een diploma te kunnen halen.

Wat als ik AD(H)D heb?

Ook dan ben je hartstikke welkom. Zo normaal mogelijk draai je mee in je klas op je eigen niveau. Mocht je meer nodig hebben, dan gaan we in overleg met elkaar. We doen niet meer dan nodig, maar wel wat nodig is om je zodanig te ondersteunen dat je een diploma kunt halen.

Waarom duren de lessen in Dinxperlo 75 minuten?

Doordat de lessen langer duren kunnen we eerst herhalen wat je de vorige keer hebt geleerd, daarna iets nieuws uitleggen en je kunt er ook mee aan het werk, zodat je merkt of je toch nog vragen hebt. De docent is dan nog beschikbaar. Doordat de lessen langer duren, heb je ook minder verschillende vakken op een schooldag en hoef je dus minder vaak te wisselen van vak, lokaal of docent.

Wat zijn keuze uren?

Je kunt je via Magister zelf inschrijven voor de keuze uren. Je bepaalt zelf bij welk vak of welke leerdoelen je extra hulp nodig hebt. Er staan 10 keuze uren in het rooster, aan het begin en het einde van de dag. Je kiest er zelf in ieder geval 5.

Wat is de dagstart?

Elke klas start aan het begin van de lesdag met een dagstart. Deze duurt 20 minuten. We kijken dan samen naar het nieuws van die dag en praten daar samen over. Ook wordt er stil gelezen tijdens de dagstart. Zorg dus dat je altijd een leesboek bij je hebt.

Wat betekent de 0-16 samenwerking voor mij?

We vinden het belangrijk dat we de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk voor je maken. Daarom werken we samen met het basisonderwijs, bijvoorbeeld aan gezamenlijke projecten.

Waarom zitten er leerlingen met verschillende niveaus in dezelfde klas?

Op de basisschool zit je ook allemaal bij elkaar. Waarom zou dat op het voortgezet onderwijs niet meer kunnen? We vinden het belangrijk om samen te leven en dus ook samen te leren. Hierdoor kun je leerjaar 1 en 2 ook nog gebruiken om uit te vinden welk niveau nou eigenlijk het beste bij je past. En als we samen merken dat een ander niveau beter is? Dan hoef je niet van klas te wisselen als je van niveau verandert.

Kan ik hier ook Technasium volgen?

Ja, de hv-leerlingen van Winterswijk en Dinxperlo gaan voor de O&O lessen 1 keer per week naar de Slingelaan in Aalten.

Waarom kun je in de bovenbouw geen bkl leerweg volgen?

In de bovenbouw van de bkl krijg je heel veel praktijklessen en deze lessen worden gegeven in de praktijklokalen aan het Stationsplein. Op de andere locatie hebben we deze praktijklokalen niet.

Gaan we ook op kamp?

In klas 2 gaan we op werkweek en in klas 3 naar Berlijn. Het is super leuk om elkaar ook op deze manier beter te leren kennen, leuke activiteiten te doen en Berlijn beter te leren kennen.

Uit welke profielen kan ik kiezen?

Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

  • PIE ( Produceren Installeren en Energie)
  • BWI (Bouwen Wonen en Interieur)
  • E&O ( Economie en Ondernemen)
  • Z&W (Zorg en Welzijn)
  • Groen

Hoe werken hier de keuze uren?

Voor de eerste lesuren van iedere schooldag schrijf je je in voor een Stilte – uur, een Vak – uur of een Doe – uur. In een Stilte uur ben je zelfstandig in stilte aan het leren of huiswerk aan het maken. In het Vak uur is de vakdocent aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en je te helpen met huiswerk voor dit vak. In het Doe-uur werk je aan samenwerkingsopdrachten met klasgenoten, kun je je voorbereiden op een presentatie of andere opdrachten. Soms worden er ook Thema uren aangeboden waar je je voor kunt inschrijven. Bijvoorbeeld het Thema uur Creatief, ICT of Hand en Nagelverzorging.

Wat is Mijn wereld en ik?

Mijn Wereld en Ik noemen we ook wel een leergebied; twee dagelijkse lesuren waar leerstof van verschillende vakken samen aan bod komt: Nederlands, mens & maatschappij, drama, godsdienst en mentoraat. Ook het nieuws, het lezen van boeken en tijdschriften krijgt veel aandacht.

Wat houdt vmbo met leerwegondersteuning in?

  • Je volgt de eerste twee leerjaren alle lessen in een kleine klas (maximaal 16 leerlingen).
  • Iedere klas heeft twee eigen mentoren die onderdeel zijn van het lwo-team, dat bestaat uit gespecialiseerde, betrokken en deskundige docenten.
  • De leerlingen houden zowel in klas 1 als in klas 2 dezelfde mentoren.
  • In het eerste leerjaar start je elke lesdag met twee lesuren van je eigen mentor in het eigen lokaal voor meer structuur en begeleiding.

Is de vmbo onderbouw aan de Slingelaan een school in school?

De lessen van de onderbouw, met name de leerlingen die Basis-Kader met of zonder LWO aanwijzing, vinden merendeel plaats in dezelfde gang aan de Slingelaan. Leerlingen zitten zo in een vertrouwde omgeving waar ze elkaar en hun docenten makkelijk kunnen ontmoeten.

LWOO is dat een bijzonder niveau in het onderwijs?

Nee, Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Je volgt dus gewoon een VMBO opleiding waarin je vooral in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning krijgt.

Zijn er dakpanklassen op Schaersvoorde in Winterswijk?

Ja, wij hebben ook dakpanklassen. Het kan zijn dat je in een combigroep geplaatst wordt. Bijvoorbeeld een basis-kader/ theoretische leerweg, of theoretische leerweg met havo/vwo. Dit maakt het van niveau wisselen ook fijner, je hoeft dan niet te veranderen van klas. Dit is extra fijn als je vanuit de basisschool een dubbel advies hebt gehad.

Welke niveaus kan ik volgen op deze locaties?

Je kunt bij ons t/m klas 4 terecht voor je examen vmbo-theoretische leerweg. (mavo).
Je kan op deze locatie ook alle niveaus volgen t/m klas 2. VMBO-basis, kader, havo en vwo.

Als ik moet overstappen naar klas 3, mag of moet ik dan verplicht naar Aalten?

Nee, je mag ook gewoon naar het Gerrit Komrij College, deze overstap gaat net zo gemakkelijk. Natuurlijk verwelkomen we je graag in Aalten, waar je vast een hele boel bekende leraren weer zult tegenkomen. Ook weet je al hoe alles werkt op Schaersvoorde, dat is ook wel fijn.

Kan ik op de locatie in Winterswijk ook gewoon een diploma halen?

Ja, je kan bij ons een VMBO-tl diploma halen. Je gaat dan 4 jaar lang naar onze school.

Ik heb moeite met sommige vakken, kan ik bijles krijgen?

Je kan je bij ons inschrijven voor een tutor. Dit is een leerling uit de bovenbouw die jouw moeilijkste vak heel goed aan jou kan uitleggen. Jij betaalt hem een vast klein bedrag voor deze uitleg. Hiervoor sluit je een overeenkomst met elkaar af.

Ik heb moeite met plannen en huiswerk maken. Kan ik op het voortgezet hier hulp bij krijgen?

Als je vastloopt met plannen en huiswerk maken, kun je je aanmelden voor huiswerkbegeleiding op school via je coach. Dan krijg je hulp en handvatten aangeboden. Soms is het ook fijn om op school je huiswerk te maken, hier is het misschien rustiger dan thuis en heb je alles bij de hand.

Ik heb gehoord dat jullie veel aandacht besteden aan lezen en leesvaardigheid. Maar ik hou hier niet van.

Vaak houd je er niet van, omdat je er waarschijnlijk niet zo goed in bent. Samen gaan we eraan werken dat lezen steeds leuker wordt en automatisch makkelijker. Hierdoor ga je ook steeds makkelijker leren!

Wat is een Goethe-certificaat?

In klas 2 werken we samen aan een extra certificaat voor Duits. We wonen allemaal aan de grens en als we de taal van onze buren beter gaan beheersen, vergroten we ook onze leefruimte. De klanten in het dorp zijn vaak Duitsers, zonder hen hadden we niet zulke mooie grote winkels!

Wat voor activiteiten doen we tijdens de themaweken?

We hebben 4 themaweken in een schooljaar. We werken in deze weken aan een vakoverstijgend aan een bepaald thema. Je gaat bijvoorbeeld op excursie, of je krijgt gastlessen. Je bent op een andere manier bezig met leren.

Gaan we op kamp?

Jazeker! In klas 1 gaan we een aantal dagen op kamp. Zo leren we elkaar beter kennen en doen geweldig leuke dingen samen. Samen in het donker een bosspel doen… Spannend! En natuurlijk gek doen op de Bonte Avond. Ook in de hogere klassen gaan we bijvoorbeeld naar Londen. Geweldig toch?!

Bij wie kom ik in de klas?

Dat hoor je als je voor de vakantie komt kennismaken. Doordat we al contact hebben gehad met je leerkracht van groep 8 weten we wel hoe we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met je wensen. Dat lukt misschien niet altijd, maar gelukkig leer je je klasgenoten snel kennen en maak je snel nieuwe vrienden.

Ik heb een ICT-probleem, wat nu?

Je kunt dan een mail sturen naar helpdesk@schaersvoorde.nl. Vermeld zo duidelijk mogelijk je probleem en je leerlingnummer.

Wat als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

In de meeste gevallen kun je kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’, zodat je je mail kunt resetten. Als dit niet kan of niet werkt kun je een mail sturen naar helpdesk@schaersvoorde.nl.

Mag je je mobiel gebruiken op school?

Niet altijd. Natuurlijk wel als je geen les hebt. Als je les hebt kun je je mobiel soms gebruiken om bijvoorbeeld iets te oefenen of op te zoeken. Het kan ook zijn dat de docent je vraagt je mobiel in de telefoontas te doe

Is er wifi op school?

Ja, je gebruikersnaam voor je Microsoft 365 account zijn direct je inloggegevens voor de school wifi.

Wat als ik een tussenuur heb?

We proberen dit zeker in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen. In een tussenuur kun je op school blijven en bijvoorbeeld alvast aan je huiswerk gaan.

Wat moet je allemaal meenemen naar de middelbare school?

Tijdens de introductie maak je samen een overzicht wat je allemaal mee moet nemen.

Ik ben ziek, wat nu?

We vragen je ouders dan om je voor half 9 ziek te melden bij de schooladministratie. Dat kan door te bellen naar 0543 491100 of door te mailen naar absentie@schaersvoorde.nl.

Mag je nog juf en meester zeggen?

Op het voortgezet onderwijs zeggen leerlingen meneer of mevrouw. Maar het geeft niet als je je een keer vergist hoor 😉

Waar laat ik mijn jas?

Aan de kapstok of in je kluisje als je deze hebt gehuurd.

Waar laat ik mijn fiets?

In de daarvoor aangewezen fietsenstalling. Denk je er ook aan je fiets op slot te zetten? Helaas is dat nodig.

Wat doe ik in de pauze?

Dat mag je zelf weten. Je kunt samen met je klasgenoten een frisse neus halen op het plein, een balletje trappen of gezellig chillen in de brainexpander (Slingelaan) of aula/kantine.

Wat gebeurt er als een docent ziek is?

We proberen zoveel mogelijk lessen op te vangen of het rooster aan te passen. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je een tussenuur hebt. Je kunt dan op school blijven en bijvoorbeeld in de mediatheek aan de slag met schoolwerk.

Wat doe ik als ik vrij wil vragen?

Je ouders kunnen schoolverlof aanvragen. Hiervoor staat een aanvraagformulier op de site. Dit formulier kunnen ze sturen naar je teamleider. Dit kan bijvoorbeeld voor bijzondere jubilea.

Wat moet ik doen als ik tijdens een lesdag ziek wordt?

Ga naar de leerlingenbalie (Slingelaan/Stationsplein) of de conciërge (Dinxperlo/Winterswijk) en overleg of je zo ziek bent dat je niet op school kunt blijven.

Wat moet ik doen als ik te laat ben?

Je meldt je bij de leerlingenbalie (Slingelaan/Stationsplein) of de conciërge (Dinxperlo/Winterswijk). Je krijgt dan een briefje waarmee je toegang hebt tot de les. In Magister wordt aangegeven dat je te laat in de les was. Ben je veel te laat, dan haal je de gemiste les in.

Heb ik veel huiswerk op de middelbare school?

Huiswerk bestaat uit het maken van oefeningen en het voorbereiden van toetsen. Het is heel verschillend hoeveel tijd je hiervoor kwijt bent. Gemiddeld ben je ongeveer een uur kwijt aan werk voor school. Is het meer dan 2 uur, praat er dan over met je coach.

Kun je op school printen?

Ja, je krijgt aan het begin van het schooljaar een tegoed om te kunnen printen. Mocht je tegoed op zijn, dan kun je tegoed bijkopen. Over het algemeen hebben de meeste leerlingen genoeg aan het tegoed van school.

Heb ik een agenda nodig?

Om goed te kunnen plannen is het een aanrader om een agenda met een weekoverzicht te gebruiken. Je noteert hierin zelf je huiswerk en kunt je planning ook in je agenda opschrijven. Op deze manier heb je meer overzicht, dan wanneer je alleen Magister gebruikt.

Hoe kun je makkelijk je weg vinden?

De ene locatie van Schaersvoorde is groter dan de andere. Je zult snel je weg vinden. In het rooster staat bijvoorbeeld duidelijk aangegeven op welke verdieping je het lokaal kunt vinden en elk lokaal heeft een eigen nummer.

Kan ik mijn spullen opbergen als ik op school ben?

Je kunt je spullen bij je houden in je tas of een kluisje huren.

Hoe gaat aanmelden in z’n werk?

Als je van je leerkracht van groep 8 een advies hebt gehad en hebt besloten voor welke school je wilt kiezen kunnen je ouders via de site een aanmeldformulier invullen. Op dit aanmeldformulier geven je ouders ook aan dat ze toestemming geven om informatie van de basisschool door te geven aan Schaersvoorde. Daarna is er contact tussen je basisschool en Schaersvoorde om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat we over jou moeten weten om je goed te kunnen begeleiden.

Wie bepaalt op welk niveau ik ga beginnen op het voortgezet onderwijs?

Je leerkracht van groep 8 geeft een advies mee en Schaersvoorde zal je op dit niveau inschrijven. Je kunt zelf bepalen op welke locatie van Schaersvoorde je je wilt inschrijven, tenzij je een LWO-verklaring hebt. VMBO met leerwegondersteuning wordt, de eerste twee leerjaren, alleen aangeboden op de Slingelaan.

Wat is Magister?

Magister is een online website en app waarop je kunt zien welk huiswerk je hebt en welke cijfers je hebt gehaald. Ook wordt in Magister bijgehouden of je aanwezig bent, of je een keer te laat bent geweest of andere bijzonderheden. Ook kun je je via Magister inschrijven voor bijvoorbeeld sportdagen of keuze uren.

Hoe weet ik mijn rooster?

Hiervoor kun je inloggen op Untis.

Moet je een iPad of laptop aanschaffen?

Ja, we vragen de leerlingen die in klas 1 starten om een laptop aan te schaffen. Dit kan via een aanbod van Rent Company, op basis van huur of koop. Wil je of kun je geen laptop aanschaffen, dan kun je op school gebruik maken van een device van school. Deze mag niet mee naar huis. Kijk voor meer informatie op onze site of op de site van Rent Company: https://rentcompany.nl/easy4u-abonnement/ouders-van-vo-scholieren

Zijn alle devices geschikt om op school te gebruiken?

Nee, kijk voor meer informatie en minimale technische specificaties op onze website.

Nemen leerlingen van alle leerjaren al een laptop mee naar school?

Nee, vanaf 2021-2022 gebruiken de leerlingen die onderwijs volgen in leerjaar 1 en 2 op alle vestigen een eigen laptop naast de boeken. . Voor de leerlingen die in de bovenbouw onderwijs volgen gelden verschillende afspraken per vestiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider.

Zijn er ook nog gewone boeken?

Bij veel schoolvakken wordt er naast de laptop gebruik gemaakt van leer- en/of werkboeken. Deze worden door de school verstrekt vanuit het boekenfonds. Voor vragen over je boekenpakket kun je terecht op boekenfonds@schaersvoorde.nl.

Wat doet een mentor/coach?

Een mentor begeleidt een klas bij bijv. de introductie, de TOF lessen, regelt klassikale zaken en geeft de klassenlessen. Een coach begeleidt een leerling en spreekt deze leerling één keer per 2 weken. Deze gesprekken gaan over welbevinden, resultaten, reflecteren op leerervaringen en het stellen van doelen. Ook is de coach het aanspreekpunt voor ouders. Drie keer per jaar zijn er LOC (Leerling – Ouder – Coach) gesprekken.

Is er een introductie?

Ja, voor de lessen gaan beginnen na de zomervakantie maak je uitgebreid verder kennis met je klas en de school.

Wat zijn LOC gesprekken?

LOC gesprekken zijn gesprekken tussen de Leerling, de Ouder en de Coach. Deze gesprekken gaan over hoe het gaat met de leerling (op school), welke doelen een leerling stelt voor de komende periode, welke keuzes een leerling moet gaan maken, welke hulp er nodig is om de gestelde doelen te halen, etc. We verwachten dat ouders zich voor elk LOC gesprek inschrijven via het leerlingaccount van Magister.

Wat is LOB?

LOB betekent Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. We vinden het belangrijk dat je jezelf goed leert kennen en weet waar je sterke kanten en ontwikkelpunten liggen. Als je jezelf goed kent, kun je ook goede beslissingen nemen bijvoorbeeld over je vakkenpakket, profiel of vervolgopleiding. Bij LOB bieden we gastlessen, bedrijfsbezoeken, ondersteuning op school bij te maken keuzes, voorlichtingen, etc. De decanen regelen alles rondom LOB in samenwerking met mentoren/coaches.

Wat zijn TOF lessen?

Alle leerlingen in leerjaar 1 worden op unieke wijze begeleid op sociaal-emotioneel gebied.

Met het programma THINK Op het Voortgezet onderwijs (TOF) willen we je helpen om jezelf beter te leren kennen en hoe je positief kunt blijven denken ook als het soms tegen zit. Hierdoor hopen we dat je beter voor jezelf op kunt komen en op een fijne manier omgaat met anderen. De TOF lessen worden gegeven door een trainer van THINK, de mentor is ook altijd aanwezig.

Wie helpt me om te leren leren en te leren plannen?

Dit gebeurt op verschillende manieren. Je vakdocenten zullen tips geven hoe je voor hun vak het beste kunt oefenen en leren. Daarnaast besteden mentoren en coaches aandacht aan leren leren en leren plannen. Is dat nog niet genoeg (en dat kan heel goed, want dit is best lastig), dan kun je extra trainingen volgen via school om te leren hoe je kunt leren en hoe je kunt plannen. Informeer maar bij je coach.

Maak ik voor de zomervakantie al kennis met mijn nieuwe klas?

Ja, voor de zomervakantie kom je al een keer op school en maak je kennis met je mentor/coach en je nieuwe klas.

Hoe gaat het als je niet op school je lessen kunt volgen?

Als je ziek bent, ben je ziek. Dan ga je eerst uitzieken en daarna pas weer met school bezig. Knap je op, dan kun je via klasgenoten en via Magister erachter komen wat je hebt gemist en kijken hoe je dat zo goed mogelijk kunt inhalen. Heb je veel gemist, overleg dan met je coach om samen een planning te maken.

Moet je thuisblijven omdat iemand in je omgeving bijvoorbeeld corona heeft dan volg je de lessen vanuit huis via Teams. Je kunt een Teamsles op 2 manieren volgen; een docent of klasgenoot belt je via Teams of de Teams les staat in je Teamsagenda en je kunt zelf op deelnemen klikken om aan te sluiten bij de les. Ben je niet online op het moment dat je hier wel verwacht wordt, dan zal de docent je absent melden in Magister.