Elke leerling wordt gezien!

Elke leerling wordt gezien!

Elke leerling wordt gezien!

Start onderwijs na 1 juni 2020 en na de zomervakantie

Vanaf 2 juni is er de mogelijkheid om leerlingen weer naar school te laten komen. Wij hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Het aangepaste lesrooster en andere informatie kunt u lezen in het nieuwsblok “stand van zaken maatregelen rondom corona”. De data en tijdstippen voor de diploma uitreikingen worden per locatie aan de ouders bekend gemaakt. Er zijn geen data vastgesteld voor het inleveren van de boeken, dit is in overleg met de mentor.

In de week van 8 juli ontvangen ouders en leerlingen meer informatie hoe het onderwijs na de zomervakantie er uit gaat zien. Omdat er tussen de docenten en leerlingen en tussen de collega’s onderling 1,5 meter afstand moet zijn, zullen we de komende weken nadenken hoe we alles precies organiseren.

Bij veel leerlingen van Schaersvoorde de vlag uit

We zijn daarom extra blij en trots dat veel leerlingen dit jaar zijn geslaagd. Half maart (dus voor de coronacrisis) stonden al veel leerlingen er goed voor. En de meeste hebben dit kunnen doorzetten. Door de extra inspanningen van leerlingen en docenten in de afgelopen maanden kunnen we vaststellen dat na het eerste tijdvak 98% van al onze examenleerlingen is geslaagd. Na de uitslagen van de resultaatverbeterende toetsen ziet het totaal overzicht voor Schaersvoorde er als volgt uit:

Vmbo Dinxperlo 100%
Vmbo BL Aalten 97% (ongewijzigd)
Vmbo KL Aalten 100% ( was 91%)
Vmbo GL Aalten 100%
Vmbo Winterswijk 100%
Havo  98% (was 97%)
Vwo 100%

Schaersvoorde vmbo, havo en vwo: samenwerken aan jouw toekomst!

Drie opleidingen en vier locaties, daarmee ook voor jou een passende plek om talenten te benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met je klasgenoten, mentor en docenten in een veilige en respectvolle omgeving. Een school voor kennis, ruimte en uitdaging om te leren en te ontdekken.

Schaersvoorde

Agenda 2020 / 2021

20 juli — 30 augustus

ZOMERVAKANTIE

Bekijk de volledige agenda

De scholen weer open

Schaersvoorde

Blog. Geplaatst op 08-06-2020

Vanaf 2 juni is de school weer open. We verwelkomen nu weer regelmatig leerlingen op onze locaties. Dat is fijn, maar ook wel weer een pittige opgave. Hoe richt je een school in met alle richtlijnen van de overheid. Hoe combineer je afstandsonderwijs en onderwijs op school op een goede manier.  Hoe zorg je dat enthousiaste, springerige pubers de regels van het RIVM een beetje naleven als je weet hoe lastig het voor volwassenen al is om steeds die 1,5 meter in acht te nemen. We zullen het werkendeweg ondervinden en daarop steeds onze keuzes aanpassen.

Ondertussen ruim 370 geslaagde leerlingen

Voor de examenleerlingen was het een bizar jaar. Vanaf de zomervakantie krijg je van docenten en teaml...

Verder lezen