Schaersvoorde

Burgerschap

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Er was geen ruimte voor komkommernieuws deze zomer. Overstromingen in Limburg, bosbranden in Griekenland, een aardbeving op Haïti, verschillende opvattingen over de coronamaatregelen en de onvoorstelbare situatie in Afghanistan. Veel van deze ontwikkelingen/incidenten zijn ver van ons bed, maar ze laten ons niet koud.

Het is belangrijk dat jongeren weten wat er in de wereld gebeurt. Onze leerlingen groeien op als deelnemers van de samenleving terwijl zij ook hun persoonlijke groei doormaken. Het is belangrijk om met hen hierover in gesprek te gaan. Wat kan hun bijdrage zijn aan het welzijn van eenieder en hoe voelen ze zich daarbij? Waar hebben ze zorgen over? Welke opvattingen hebben zij zelf?

Dat is de reden dat we burgerschapsvorming belangrijk vinden. Het is geen apart vak, maar komt op veel verschillende manieren terug op onze school. Natuurlijk bij de vakken Godsdienst en Maatschappijleer, maar ook bij de dagstart/-openingen. Verder worden in alle brugklassen van de vier locaties TOF-lessen verzorgd die onderwerpen behandelen die bijdragen aan een sterke identiteit van individuele leerlingen. Tijdens project- en/of thema weken worden veel onderwerpen behandeld die bijdragen aan een sterkere bewustwording van de omgeving waarin onze leerlingen opgroeien. In de bovenbouw van alle locaties is ruim aandacht voor het voeren van debatten, waardoor leerlingen leren open te staan voor argumenten en opvattingen van anderen en daar rekening mee te houden.

We proberen op deze manier eraan bij te dragen dat leerlingen de wereld met open blik tegemoet kunnen treden en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling, de medemens en de wereld om hen heen.