Schaersvoorde

De plussen en minnen van ons onderwijs?

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Jaarlijks onderzoekt de Onderwijsinspectie de staat van het Nederlandse onderwijs. Dit jaar waren de pijlen gericht op het taal- en rekenonderwijs. De jarenlange terugloop van de taal- en rekenvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij. De bepleite/voorgestelde aanpak: focus, focus, focus!

Het is natuurlijk belangrijk dat het onderwijs niet wordt overladen met allerhande thema’s en opdrachten. Toch zijn we huiverig voor een te eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen. Het onderwijs heeft een brede, maatschappelijke opdracht met aandacht voor hoe we binnen onze samenleving met elkaar omgaan. Teveel een eenzijdige focus op taal en rekenen kan leiden tot een wereld waar het niet leuk is om te leren en te leven Wij kiezen als school voor de kracht van de samenwerking; dat zorgt voor 1+1 =3. We blijven dus naast de basisvakken ook inzetten op projecten, excursies, tof-lessen, cultuurdagen en  bewegingsonderwijs.