Schaersvoorde

Vrijheid in verbondenheid

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Op de plek waar in Arnhem de slag om Arnhem in september 1944 jaarlijks wordt herdacht, staat sinds kort een bloemenhart met de tekst ‘make love, not war’. Dit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Iedereen leeft mee met de inwoners van dit land en hoopt dat de oorlog zo snel mogelijk eindigt. 

In heel Nederland wordt op allerlei manieren hulp geboden en proberen we een Oekraïners een hart onder de riem te steken. Ook de leerlingen en collega’s van onze school willen graag een steentje bijdragen. Dit doen we onder andere door het organiseren van een benefiet-schoolfeest. 
Het is heel fijn dat we na twee jaar corona weer een feest kunnen organiseren voor onze leerlingen. In de afgelopen jaren werden galafeesten afgeblazen en gingen veel activiteiten niet door. Een schoolbreed feest is een mooie manier om de herkregen vrijheid te vieren. 

Natuurlijk is de onvrijheid die wij in de afgelopen twee jaar als gevolg van corona hebben ervaren niet te vergelijken met wat de Oekraïners, die in de frontlinie staan,  in de schuilkelders zitten of hun land ontvluchten, meemaken. We hopen met het benefiet-schoolfeest geld op te halen voor de mensen die dat hard nodig hebben. Daarnaast maakt een dergelijk feest onze leerlingen duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat het daarom belangrijk is om met elkaar de vrijheid te vieren.  

Op 14 april staan we daar op onze school bij stil; op 5 mei is ‘Vrijheid in verbondenheid’ het thema van bevrijdingsdag. Laten we hopen dat op dat moment de Oekraïners zich in vrijheid verbonden kunnen voelen de mensen on hen heen.