Schaersvoorde

Groep 8-leerlingen maken weloverwogen keuze

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Afgelopen weken zijn er in heel Nederland – en dus ook in de Achterhoek – open dagen  geweest. Scholen voor voortgezet onderwijs zetten op deze avonden/dagen natuurlijk allemaal hun beste beentje voor.  Basisschoolleerlingen en hun ouders bezochten in deze tijd ook de vier locaties van Schaersvoorde en werden van harte welkom geheten. De toekomstige leerlingen konden testjes doen, huidige leerlingen maakten muziek en alles zag er mooi uit.

Deze aspirant-leerlingen wisten goed waar ze voor komen en wat ze willen weten. Ze liepen rond, deden mee aan al die leuke activiteiten en stelden ook goede vragen. Ze werden daarbij geholpen door onze huidige leerlingen. Deze liepen in onze mooie nieuwe shirtjes rond en waren trots op onze school. Bovendien vertelden ze het eerlijke verhaal over hoe zij de school elke dag ervaren; dat het heel vaak leuk is maar ook dat ze sommige lessen saai of moeilijk vinden.

In de komende weken hakken groep 8-ers, natuurlijk samen met hun ouders, de knoop door. Voor een deel van de leerlingen is dat simpel. Zij gaan met een goed gevoel naar de dichtstbijzijnde school. Voor andere leerlingen ligt het lastiger; zij wikken en wegen nog wat. Hopelijk helpt de informatie van de huidige VO-leerlingen en van onze collega’s hen dan een goede keuze te maken. En als de twijfel blijft, is het goed om nog een keer langs te gaan en bijvoorbeeld een ochtend mee te lopen. Want, hoewel we in de regio gelukkig alleen maar goede scholen hebben, is het belangrijk dat elke jongere de school kiest die het best bij hem of haar past.