Schaersvoorde

Inspectie tevreden over kwaliteit van ons onderwijs

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Elke dag werken we binnen Schaersvoorde met ongeveer 200 collega’s aan goed onderwijs. Met elkaar bewaken we de kwaliteit van het onderwijs en af toe komt ook de onderwijsinspectie langs. 

Eind november was de inspectie bij ons op zoek. Er is dit keer een dag lang rondgekeken op onze vmbo-afdeling in Aalten. Aan het eind van de dag was het oordeel van de inspectie positief. Niet alleen zijn de onderwijsresultaten op orde. De inspectie is ook tevreden over de kwaliteit van de lessen. 

De inspectie bezoekt lessen en praat daarnaast met docenten én met leerlingen. Aan de leerlingen wordt gevraagd of ze het naar hun zin hebben op school, hoe ze de lessen ervaren en hoe het contact is met de docenten. Leerlingen kunnen heel goed aangeven wat goed is en wat beter kan. Ook zijn ze helder over wat ze graag willen. Zoals een van onze leerlingen zei: “Het is fijn als je merkt dat de docent graag lesgeeft aan ons.” 

Het is fijn om na zo’n bezoek te weten dat we goed bezig zijn. Dat betekent niet dat we achteruit gaan leunen. We blijven ons steeds verbeteren om te zorgen voor: goed onderwijs en zo samen werk te maken van jouw toekomst.