Schaersvoorde

Leren op afstand – samen voor elkaar

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Ondertussen is onze school al een behoorlijk aantal weken gesloten. Op 21 april hebben we gehoord dat dit naar verwachting in ieder geval tot 1 juni zal gaan duren.

 Creativiteit en betrokkenheid
De scholen dicht betekent echter niet dat het onderwijsproces is gestopt. Op dit moment zijn wij, net als andere scholen in Nederland, bezig met afstandsonderwijs. Dat vraagt veel; van docenten en van leerlingen. Daarnaast heeft het waarschijnlijk ook impact op de thuissituatie. Gelukkig zien we veel creativiteit en betrokkenheid. Iedereen zet zijn schouders eronder om het beste ervan te maken.

Impact op het onderwijsproces
Dat deze periode impact heeft op het onderwijsproces zal voor iedereen duidelijk zijn. We focussen ons op het hier en nu en proberen elke keer zo adequaat mogelijk te reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat we naast het lesgeven ook bezig zijn met de voorbereiding van de periode na de schoolsluiting. Hoe gaan we de lessen weer oppakken, hoe zijn onze leerlingen deze periode doorgekomen? Wat betekent dat voor hun onderwijsbehoefte en hoe geven we invulling aan de anderhalvemetersamenleving met soms over-energieke pubers in onze scholen?

Daarnaast hebben we oog voor onze examenleerlingen. Zij missen nu alle belangrijke rituelen die horen bij het afscheid nemen van de middelbare schoolperiode; examens, de spanning op de uitslagdag, het gala, de diplomering met alle leerlingen en ouders in een feestelijke zaal. Binnen de grenzen van de mogelijkheden willen we hen het examengevoel meegeven zodat ze op een goede manier hun tijd op Schaersvoorde kunnen afsluiten.

We bereiden ons ook al voor op het volgend schooljaar. Het is belangrijk dat de groep 8-leerlingen op een goede manier kunnen starten op onze school. Daarnaast zullen we ook het komend schooljaar de effecten van de schoolsluiting nog merkbaar zijn.  Ook daar hebben we zorg voor.

Zorg voor jezelf en elkaar
Het is een bijzondere situatie en het vraagt veel van ons allen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We wensen iedereen sterkte en hopen ook in deze tijd recht te doen aan ons motto dat iedereen wordt gezien. Zorg goed voor jezelf, heb oog voor elkaar en neem contact op als je het gevoel hebt dat we iets of iemand over het hoofd zien.