Schaersvoorde

Samen voor elkaar

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Op 16 maart zei premier Rutte dat veel mensen het gevoel zullen herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Na de adviezen over het handen wassen, het handen schudden en het afblazen van grote evenementen zijn ondertussen ook alle scholen dicht.

Creativiteit en betrokkenheid
De scholen dicht betekent echter niet dat het onderwijsproces is gestopt. Op dit moment zijn wij, net als andere scholen in Nederland, gestart met afstandsonderwijs. Dat vraagt veel; van docenten en van leerlingen. Daarnaast heeft het waarschijnlijk ook impact op de thuissituatie. Gelukkig zien we veel creativiteit en betrokkenheid. Iedereen zet zijn schouders eronder om het beste ervan te maken.

Impact op het onderwijsproces
Dat deze periode impact heeft op het onderwijsproces zal voor iedereen duidelijk zijn. We focussen ons op het hier en nu en proberen elke keer zo adequaat mogelijk te reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Op 24 maart jl. heeft de minister besloten dat alle centrale examens niet zullen worden afgenomen. Er wordt een nieuwe planning gemaakt voor de schoolexamens voor de periode tot eind mei. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de belangrijke adviezen van het RIVM. Na 6 april a.s. wordt gestart met (inhaal)toetsen. Er geldt één uitzondering voor examens die op afstand worden afgenomen, deze vinden ook al plaats voor 6 april .

Op 31 maart jl. zijn de maatregelen verlengd. De scholen blijven nog tot en met de meivakantie gesloten. We denken na over de komende periode en bereiden ons ook al voor op het volgend schooljaar. Daarnaast blijven we natuurlijk ook bezig met de verdere toekomst. Groep 8-leerlingen gaan op een goede manier van start op onze school. Ook daar hebben we zorg voor.

Zorg voor jezelf en elkaar
Het is een bijzondere situatie en het vraagt veel van ons allen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We wensen iedereen sterkte en hopen ook in deze tijd recht doen aan ons motto dat iedereen wordt gezien. Zorg goed voor jezelf, heb oog voor elkaar en neem contact op als je het gevoel hebt dat we iets of iemand over het hoofd zien.