Schaersvoorde

We houden vol en blijven in contact.

Readspeaker

Blog. Geplaatst op 12-01-2024

Het is bijna een jaar geleden dat we in Nederland voor het eerst te maken kregen met het COVID-19-virus. Even leek het leuk; als er opeens wordt gezegd dat je niet naar school toe mag. Daarna werd het voor jongeren steeds pittiger. Ze misten structuur, contacten en – toen het nog langer ging duren – perspectief. Geen feestjes, concerten of Zwarte Cross op naar uit te kijken.

In september mochten alle leerlingen weer naar school en leek het op school weer een beetje op de normale gang van zaken. Ondanks de mondkapjes, het afstand houden tot de docenten en het gemis van excursies en activiteiten buiten de school. Allemaal niet leuk, maar je zag je medeleerlingen wel dagelijks.

Vanaf half december is de school weer grotendeels gesloten. Gelukkig mogen de examenleerlingen wel op school komen en kunnen de praktijklessen nu wel doorgaan. Ook blijkt dat de online lessen een stuk beter zijn georganiseerd. Er is structuur en … er is ruimte voor contact met klasgenoten. De technische mogelijkheden zijn een stuk beter, maar ook de docenten én de leerlingen zijn beter getraind. We hopen dat we snel weer met z’n allen naar school mogen. In de tussentijd zorgen we met elkaar – leerlingen, docenten en ondersteunend personeel – dat het onderwijs zo goed mogelijk door blijft gaan; met voldoende structuur en ruimte voor informele ontmoetingen.